This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Mezinárodní daňové plánování

Mezinárodní daňové plánování

Podnikatelské subjekty zamýšlející realizovat náročné transakce v podobě přeměn společností, prodeje podniků či jiných velkých podnikových operací a akvizicí i subjekty zvažující optimalizaci svých nákladů v rámci své běžné podnikatelské činnosti zajisté ocení nabídku našich odborných daňových poradenských služeb zaměřených na komplexní daňové plánování na lokální i mezinárodní úrovni. Takové poradenské služby mohou účinně přispět k upevnění jejich pozice v rámci podnikatelského prostředí v České republice i zahraničí, ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a efektivity jejich fungování či k optimalizaci jejich stávající podnikatelské struktury.

Vzhledem ke skutečnosti, že daňové plánování související s tuzemskými i mezinárodními aktivitami je složitou problematikou vyžadující jak znalost daňových předpisů v lokalitě podnikání klienta, tak precizní znalost mezinárodního zdanění, nabízíme v této souvislosti služby, které jsou založeny na našich dlouholetých bohatých zkušenostech v tomto oboru, v praxi osvědčeného know – how a hlubokých znalostech příslušné české i mezinárodní daňové a jiné legislativy. Řadíme se v prostoru České republiky k předním a vyhledávaným odborníkům na problematiku tuzemského i mezinárodního daňového plánování a optimalizace, a to zejména v oblasti fúzí a akvizicí obchodních společností, problematiky investic a půjček, problematiky holdingových společností a v oblasti mezinárodního zdanění.

V rámci daňového plánování a optimalizace zajistíme:

  • komplexní analýzu zvoleného podnikatelského prostředí nebo oboru v tuzemsku i zahraničí včetně analýzy příslušného legislativního rámce daného prostředí
  • komplexní analýzu výchozí situace a pozice klienta v rámci daného podnikatelského prostředí, analýzu jeho daňové pozice či analýzu jeho stávající podnikatelské struktury, a to z pohledu všech aplikovatelných aspektů zdanění včetně eventuální analýzy komisionářských struktur
  • detailní návrh daňově nejvhodnějších variant zamýšlených transakcí včetně přípravy časových harmonogramů s cílem využít aplikovatelné optimalizační postupy a s poukázáním na výhody či nevýhody jednotlivých variant včetně jejich kritických faktorů z daňového hlediska
  • asistenci při přípravě veškeré nezbytné právní či jiné dokumentace