• Mezinárodní daňové plánování

Mezinárodní daňové plánování

Podnikatelské subjekty zamýšlející realizovat náročné transakce v podobě přeměn společností, prodeje podniků či jiných velkých podnikových operací a akvizicí i subjekty zvažující optimalizaci svých nákladů v rámci své běžné podnikatelské činnosti zajisté ocení nabídku našich odborných daňových poradenských služeb zaměřených na komplexní daňové plánování na lokální i mezinárodní úrovni. Takové poradenské služby mohou účinně přispět k upevnění jejich pozice v rámci podnikatelského prostředí v České republice i zahraničí, ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a efektivity jejich fungování či k optimalizaci jejich stávající podnikatelské struktury.

Vzhledem ke skutečnosti, že daňové plánování související s tuzemskými i mezinárodními aktivitami je složitou problematikou vyžadující jak znalost daňových předpisů v lokalitě podnikání klienta, tak precizní znalost mezinárodního zdanění, nabízíme v této souvislosti služby, které jsou založeny na našich dlouholetých bohatých zkušenostech v tomto oboru, v praxi osvědčeného know – how a hlubokých znalostech příslušné české i mezinárodní daňové a jiné legislativy. Řadíme se v prostoru České republiky k předním a vyhledávaným odborníkům na problematiku tuzemského i mezinárodního daňového plánování a optimalizace, a to zejména v oblasti fúzí a akvizicí obchodních společností, problematiky investic a půjček, problematiky holdingových společností a v oblasti mezinárodního zdanění.

V rámci daňového plánování a optimalizace zajistíme:

  • komplexní analýzu zvoleného podnikatelského prostředí nebo oboru v tuzemsku i zahraničí včetně analýzy příslušného legislativního rámce daného prostředí
  • komplexní analýzu výchozí situace a pozice klienta v rámci daného podnikatelského prostředí, analýzu jeho daňové pozice či analýzu jeho stávající podnikatelské struktury, a to z pohledu všech aplikovatelných aspektů zdanění včetně eventuální analýzy komisionářských struktur
  • detailní návrh daňově nejvhodnějších variant zamýšlených transakcí včetně přípravy časových harmonogramů s cílem využít aplikovatelné optimalizační postupy a s poukázáním na výhody či nevýhody jednotlivých variant včetně jejich kritických faktorů z daňového hlediska
  • asistenci při přípravě veškeré nezbytné právní či jiné dokumentace