Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
 • Podpora při výzkumu a vývoji

Podpora při výzkumu a vývoji

Výzkum a vývoj představuje klíčovou oblast nejen pro zvýšení konkurenceschopnosti Vaší firmy, ale i pro další rozvoj celé země. Například česká vláda prostřednictvím programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Trio podpoří v letech 2016 až 2021 výzkum a vývoj částkou 6,15 miliardy korun.

 

Proč by Vás měl výzkum a vývoj zajímat?

 • Jako firma investující do dalšího rozvoje získáte náskok před konkurencí, zvýšíte svou ziskovost, ale také věhlas. Vaše snažení navíc může finančně podpořit některý z existujících grantových programů.
 • Kromě přímé finanční podpory můžete také odečíst od základu daně zvláštní odčitatelnou položku, do které můžete zahrnout především vlastní náklady spojené s výzkumem a vývojem (například mzdy a materiál).
 • Navíc, pokud vykážete daňovou ztrátu nebo váš základ daně není dostačující, můžete odčitatelnou položku nárokovat i v dalších třech letech.

 

Co přesně si pod tímto pojmem představit?

 • Jako výzkum a vývoj označujeme systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí. Zásadní pro uznání výzkumu a vývoje jako daňově odečitatelné položky je tzv. ocenitelný prvek novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.
 • Bohužel, česká legislativa přesně nedefinuje, co je ještě považováno za inovaci a co už můžeme klasifikovat jako výzkum a vývoj. Proto klientům zajistíme, aby jim odborné univerzitní pracoviště zpracovalo oponentní posudek.

 

Jak Vám konkrétně můžeme pomoct?

 • Určíme aktivity, které lze zahrnout do výzkumu a vývoje
 • Ve spolupráci s vybranou univerzitou připravíme oponentní posudek, který určí, zda plníte kritéria prvku novosti
 • Prověříme splnění podmínek pro uplatnění odčitatelné položky
 • Zanalyzujeme stávající systém účtování projektů výzkumu a vývoje a návrh kroků k maximalizaci odčitatelné položky
 • Stanovíme výši nákladů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje, výpočet částky uplatňované odčitatelné položky
 • Připravíme nebo ověříme dokumentaci k uplatnění odčitatelné položky (při kontrole ze strany finančního úřadu)
 • Připravíme žádost o závazné posouzení výdajů (pro finanční úřad, který následně potvrdí správný rozsah odčitatelné položky)
 • Posoudíme možnost získání státní podpory (granty)

 

Nezaobírejte se tím, jestli Vaše aktivity spadají do výzkumu a vývoje a zda máte správně ošetřeny daňové a účetní souvislosti. Soustřeďte se na další rozvoj Vašich výzkumných činností a vše ostatní nechte na nás!