• Poradenství v oblasti investičních pobídek

Poradenství v oblasti investičních pobídek

Problematika poskytování a čerpání investičních pobídek je jedním z nejzajímavějších a nejdiskutovanějších daňových instrumentů, jehož aplikace si bezpochyby zaslouží zvýšenou pozornost ze strany daňových subjektů, kteří mají zájem o udělení tohoto daňového nástroje a rovněž daňových subjektů, kteří této výhody již aktivně využívají.

Kdo má tedy možnost získat investiční pobídky?

Investiční pobídky lze poskytnout nově vzniklým i existujícím společnostem, českým či zahraničním investorům. Výrobním společnostem může být udělena investiční pobídka ve formě úplné či částečné slevy na dani z příjmu na období až pěti let. Kromě této slevy může společnost rovněž požádat o podporu na vytvoření nových pracovních míst nebo na rekvalifikaci zaměstnanců.

Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že pravidla pro čerpání investičních pobídek byla od okamžiku spuštění programu investičních pobídek v České republice v roce 1998 již mnohokrát změněna a přístup českých ministerstev a finančních úřadů ke kontrolám podmínek pro čerpání investičních pobídek se velmi rychle vyvíjí, je poměrně obtížné být na takové kontroly dokonale připraven. V této souvislosti považujeme za prioritní, a to s ohledem na složitost zmíněných podmínek pro čerpání investičních pobídek, s náležitou péčí nastavit procesy u klienta tak, aby tyto podmínky byly splněny. Z tohoto důvodu je klíčové věnovat této problematice speciální pozornost za asistence nejlepších specialistů v tomto oboru.

Na základě našich technických znalostí a dlouholetých zkušeností v tomto oboru jsme maximálně kompetentní Vás bezpečně provést všemi potenciálními úskalími spojenými s problematikou investičních pobídek. Jsme připraveni nabídnout pouze ty nejkvalitnější služby v této oblasti, které zaručí hladký a nerušený průběh čerpání investičních pobídek.

Naše odborné daňové poradenství v oblasti čerpání investičních pobídek zahrnuje kompletní servis poradenských služeb sahající od komplexního nastavení mechanizmu plnění podmínek pro čerpání investičních pobídek, přes zajištění jejich absolutního využití až po kalkulaci příslušné státní podpory, a to včetně zabezpečení naší asistence při provádění kontrol ministerstev a finančních orgánů ve vztahu k správnému plnění podmínek pro čerpání investičních pobídek.

V souvislosti s investičními pobídkami standardně poskytujeme následující služby:

  • obeznámení klienta s možnostmi získat investiční pobídky v České republice pro účely učinění jeho počátečního rozhodnutí o výhodách záměru o udělení investiční pobídky a kompletní asistence při strukturaci a plánování investice a samotné investiční pobídky
  • precizní asistence při přípravě záměru o udělení investiční pobídky pro účely obdržení nejvýhodnější investiční pobídky pro klienta a asistence v průběhu jednání s příslušnými ministerstvy
  • poradenské služby zaměřené na vývoj té nejefektivnější metody k dosažení kritérií pro splnění podmínek pro čerpání investičních pobídek v zákonem stanoveném termínu
  • asistence při zavádění účinného kontrolního systému pro revizi podmínek určujících splnění kritérií pro čerpání investičních podmínek
  • realizace kompletní kontroly “health check” (tj. „zdraví“ klienta Společnosti v oblasti investičních pobídek, tj. ověření plnění podmínek klienta pro čerpání investičních pobídek)
  • asistence při přípravě plánu optimálního využití investičních pobídek
  • průběžná revize plnění podmínek pro čerpání investičních pobídek v průběhu celého jeho období
  • příprava přiznání k dani z příjmů právnických osob – pro příjemce investičních pobídek – včetně kalkulace přípustné státní podpory (sleva na dani, finanční podpora pro rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců)
  • asistence při kontrolách plnění podmínek pro investiční pobídky prováděných finančními úřady či ministerstvy