Bezpečnost, řízení a správa rizik

Soukromé i veřejné organizace vždy podstupují určitá rizika v úsilí naplňovat své záměry a zajistit své efektivní fungování. Nemusíte však v žádném případě pasivně přijímat veškerá rizika spojená s předmětem Vaší činnosti. Právě naopak - ofenzivní přístup k rizikům prostřednictvím jejich efektivního řízení a správy Vám umožní úspěšně zvládat tato rizika, minimalizovat jejich dopady na chod organizace a náklady na jejich eliminaci dostat na předvídatelnou a ekonomicky odpovídající úroveň.

Nabízíme Vám integrované portfolio pragmatických řešení a tým zkušených profesionálů. Pomůžeme Vám posoudit stávající procesy a postupy a zároveň nastavit systém řízení tak, aby odpovídal jedinečnému prostředí Vaší organizace.

  • Bezpečnost IT systémů a sítí
  • Asistence s výběrem a dodávkou bezpečnostních technologií
  • Aplikační a penetrační testy
  • Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost
  • Bezpečnost ve světě IoT
  • Řízení bezpečnosti informací (ISMS)
  • Řízení kontinuity činností organizace (BCMS)
  • Integrovaný systém řízení (IMS)
  • Školení a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti