• Finanční řízení

Finanční řízení

Zlepšování finančního řízení souvisí se změnami ve struktuře a obsahu informací pro vnitropodnikové řízení, změnami metodiky a procesů, organizační struktury, případně i s implementací nových systémů. Netýkají jen finančních útvarů a většinou zasahují do všech podnikových útvarů. Funkční nastavení finančního řízení společnosti pomáhá lépe kontrolovat finanční fungování podniku a zároveň celkovému zvyšování výkonnosti podniku, což přináší úsporu nákladů i růst výnosů.

Naše řešení

 • Digitalizace a optimalizace finančně manažerského reportingu v souladu se strategií společnosti
 • Implementace aktivity based costing a aktivity based budgeting
 • Zvýšení efektivity finančního plánování, forecastingu
 • Finanční modelování a kalkulační postupy
 • Analýza a návrh zvýšení efektivity procesů finančního oddělení
 • Nastavení účetní konsolidace skupiny včetně zahraničních entit
 • Projektový management při změně ERP systému
 • Řízení pracovního kapitálu a cashflow společnosti
 • Podpora při zajišťování dluhového financování, cashpoolingu, nastavování covenantů
 • Podpora při vyjednávání s investory
 • Interim management finančních a controllingových funkcí s podporou kompletního poradenství