• Transformace a restrukturalizace

Transformace a restrukturalizace

Firmy se v průběhu své existence mění, ať už vlivem organického růstu, akvizicím aj. obchodním transakcím, či působením okolních vlivů, které jejich podnikání ovlivňují, ať už jde o změny ekonomického prostředí, novou legislativu, epidemiologická omezení a jiné méně či více předvídatelné okolnosti. Stabilní firma s dobře nastavenou organizační a provozní strukturou, s funkčními a efektivními procesy má šanci lépe zvládnout každou změnu, využívat tržní příležitosti i odolávat rizikům a hrozbám.

Naše řešení

Nezávislé zhodnocení podnikání (independent business review)

 • Zhodnocení finanční výkonnosti podniku, srovnání v rámci odvětví
 • Porovnání konkurenční pozice společnosti na trhu
 • Zhodnocení produktové strategie a marží produktů
 • Identifikace a kvantifikace potenciálních rizik a limitujících faktorů výkonnosti
 • Revize efektivity vnitřních procesů
 • Zhodnocení výhledu cashflow společnosti
 • Vyhodnocení rizik z hlediska souladu s legislativními požadavky
 • Návrh možných scénářů a předpokladů rozvoje společnosti

Strategická revitalizace a rozvoj podnikání

 • Revitalizace podnikové strategie a business modelu
 • Definice opatření pro zvýšení výkonnosti podniku
 • Optimalizace provozních a neprovozních aktiv
 • Optimalizace produktového portfolia
 • Implementace KPIs, Ballanced Scorecard
 • Identifikace vhodných cílů pro investici/ identifikace vhodného investora
 • Projektové řízení změn
 • Interim management

Organizační transformace

 • Posouzení stávající a návrh nové organizační struktury společnosti
 • Nastavování procesů center pro sdílené služby
 • Zakládání holdingových struktur
 • Odštěpení části závodu