Článek:

Finanční podpora státu v souvislosti s koronavirem

30.11.2021

Jan Tuček, Manager |

PODZIM 2021

Stav k 10. prosince 2021, 8:00 (bude průběžně aktualizováno)

S další vlnou nemoci COVID-19 ke konci roku 2021 jsou opět zaváděny dotační programy související se vzniklou epidemiologickou a ekonomickou situací.

 

Program Antivirus

Program Antivirus je program zastřešovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Program slouží k náhradě části mzdových nákladů zaměstnavatelů. Celý program Antivirus je prodloužen do 30. června 2022. Nejzazší datum, kdy je možné uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus mezi Úřadem práce České republiky a zaměstnavatelem je 28. únor 2022. 

 

Antivirus A

 • Platnost prodloužena do 28. 2. 2022
 • Vztahuje se na zaměstnavatele, jehož zaměstnanci se ocitli v karanténě či izolaci.
 • Stát uhradí zaměstnavatelům 80 % mzdových nákladů na tyto zaměstnance
 • Maximální měsíční limit úhrady na jednoho zaměstnance je 39 000 Kč
 • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % redukovaného výdělku
 • Pokud byla na jaře 2020 uzavřena smlouva na čerpání programu Antivirus A, je automaticky prodloužena
 • Více o programu Antivirus A - zde

 

Antivirus B

 • Vláda schválila znovuzavedení programu Antivirus B od 1. listopadu 2021 do 28.2.2022
 • Antivirus B se vztahuje na zaměstnavatele, kteří nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy.
 • Stát uhradí těmto zaměstnavatelům 60 % mzdových nákladů na tyto zaměstnance
 • Maximální měsíční limit úhrady na jednoho zaměstnance je 29 000 Kč
 • Více o programu Antivirus B - zde

 

COVID - 2021

 • Připravována 3. výzva programu
 • Kompenzace by měly být vypláceny za rozhodné období od 1. listopadu do 31. prosince 2021.
 • Podmínkou získání podpory bude pokles obratu firmy v rozhodném období alespoňo 30 %. Rozhodným obdobím by měl být listopad a prosinec 2021.
 • V případě poklesu tržeb alespoň o 30%, ale méně než 50 % bude podpora činit 300 Kč krát počet zaměstnanců krát počet dní, za které podnikatel o podporu požádá.
 • V případě poklesu tržeb o alespoň 50% bude podpora činit 500 Kč krát počet zaměstnanců krát počet dní, za které podnikatel o podporu žádá.
 • Program nebude možné kombinovat s programem COVID – Nepokryté náklady.
 • Více informací zde

 

COVID – Nepokryté náklady

 • Připravována 3. výzva programu (žádost bude možné podat po skončení rozhodného období)
 • Kompenzace by měly být vypláceny za rozhodné období od 1. listopadu do 31. prosince 2021.
 • Úprava výkazu zisku a ztráty probíhá z velké části dle zákona o dani z příjmů. Pro zjištění výše ztráty je účetní výsledek upraven o daňové odpisy, dotace, které jsou přijaty nebo je o ně požádáno, rezervy a opravné položky pouze do výše daňově uznatelných nákladů a další.
 • případě poklesu obratu o alespoň 30 %, ale méně než 50 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období, činí výše podpory 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.
 •  V případě poklesu obratu o alespoň 50 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.
 • V případě poklesu obratu mikropodniku o alespoň 80 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období, činí výše podpory 90% nepokrytých nákladů za rozhodné obdob.
 • Podpora se poskytuje v rámci této výzvy do maximální výše 30 mil. Kč na jednoho žadatele.
 • Rozhodné období bude listopad a prosinec 2021.
 • Program nebude možné kombinovat s programem COVID – 2021.
 • Více informací zde

Pravidelně vám přinášíme aktuální informace a doporučení související s aktuální epidemiologickou a ekonomickou situací. Archiv a novinky najdete přehledně na jednom místě ZDE