Článek:

Úlevy a náhrady pro OSVČ ke zmírnění důsledků epidemie, podzim 2021

04.01.2022

Kateřina Moravcová |

PODZIM 2021, ZIMA 2022

Stav k 4. ledna 2022, 13:00 (bude průběžně aktualizováno)

Kompenzační bonus

  • V prosinci 2021 nabyl účinnosti zákon z dílny Ministerstva financí o kompenzačním bonusu, který, stejně jako v dřívějších vlnách pandemie, míří na kompenzaci OSVČ a společníků malých společností s ručením omezeným (s maximálně dvěma společníky, popř. rodinné firmy).
  • Po splnění podmínek se bude kompenzační bonus vyplácet za každý den ve výši 1000 Kč denně pro OSVČ či společníky s.r.o. Podnikatelé v karanténě či v izolaci mají nárok vždy alespoň na 500 Kč denně. O stejnou částku si mohou zažádat také pracovníci na dohodu mimo pracovní poměr.
  • Obdobně jako dříve musí i nyní podnikání pro žadatele o bonus představovat hlavní zdroj příjmů.
  • Zákon prozatím předpokládá dvě bonusová období. První od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, druhé od 1. ledna do 31. ledna 2022. Vláda může následně v roce 2022 s ohledem na vývoj situace stanovit další bonusová období prostřednictvím nařízení.
  • Nárok na kompenzační bonus mají ti, jejichž příjmy se propadnou v bonusovém období minimálně o 30 % oproti srovnávacímu období, kterým jsou libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce od června do října roku 2021.
  • Výjimku mají sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost provozovat nemohou. Ti budou své příjmy v bonusovém období srovnávat s příjmy z období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020 (tedy s obdobím před začátkem pandemie).
  • Žádosti je možné podat nejdříve po skončení daného bonusového období a nejpozději dva měsíce po skončení příslušného bonusového období. Žádost za první bonusové období bude tedy možné podat až do konce února.
  • Žádosti se podávají on-line, e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně finančního úřadu.
  • Veškeré další informace ke kompenzačnímu bonusu naleznete na webu Ministerstva financí zde.

Pravidelně vám přinášíme aktuální informace a doporučení související s aktuální epidemiologickou a ekonomickou situací. Archiv a novinky najdete přehledně na jednom místě ZDE