8-denní odborné školení: LEAN SIX SIGMA – zvyšování efektivity procesů nejen ve výrobě

8-denní odborné školení: LEAN SIX SIGMA – zvyšování efektivity procesů nejen ve výrobě

Seminář
13. - 15. 6. a 26. - 28. 6. 20239:00 - 17:00

V Parku 2316/12Praha 4 - Chodov, Česká republika, Česká republika
placeBDO.LiveSite.GetDirections

Harmonogram

13. - 15. 6. – teorie, prezenční školení (9:00-17:00)

26. - 28. 6. – teorie, prezenční školení (9:00-17:00)

(červenec srpen) 2 dny projektově orientované přímo ve Vaší společnosti na konkrétním projektu

Srpen, září – vyhodnocení

Po úspěšném absolvování školení obdržíte certifikát BDO o absolvování školení Lean Six Sigma Green Belt potvrzený autorizovaným školitelem Martinem Gažarem.

 • Úspěšný absolvent školení Lean Six Sigma obdrží spolu s certifikátem voucher BDO na 2hodinovou odbornou konzultaci v oblasti strategického a operativního řízení firmy.
 • Nejste si jisti, zda tento program naplní vaše specifické potřeby? Kontaktujte nás a ověřte si.
 • Nevyhovuje vám červnový termín? Požádejte nás o jiný.

Místo prezenčních školení: BDO, V Parku 2316/12, Praha 4 - Chodov

Forma: Prezenčně. Pokud máte zájem absolvovat teorii online, prosím, kontaktujte nás.

Jazyk: Čeština

Kontakt pro dotazy: Odborní organizátoři školení

Odborné školení, vedené držitelem certifikátu Six Sigma Master Black Belt, má za cíl seznámit se základy metodologie Six Sigma a jejími hlavními nástroji.  Praktické seznámení s metodou DMAIC, kvantitativními analýzami procesů, získávání procesních dat, seznámení se s projektovým řízením optimalizace procesů ve výrobě i ve službách. Účastníci budou samostatně pod vedením zkušeného lektora realizovat vlastní optimalizační projekt s využitím metodiky Six Sigma.

Situace, které vám metodika Lean Six Sigma pomůže řešit:

 • Kontinuální zvyšování produktivity
 • Snižování nákladů na nekvalitu
 • Transformování technického oddělení a větší orientace na zlepšování procesů
 • Zefektivnění chodu výroby
 • Snížení četnosti chyb
 • Zlepšení vztahů se zákazníky a zákaznického servisu

Školitel: Martin Gažar, BDO

Martin je specialistou na zlepšování procesů pomocí metodiky Six Sigma a statistické řízení procesů. V rámci své praxe vedl tým procesních inženýrů při optimalizaci výroby a implementoval nástroje Lean a Six Sigma v řadě výrobních společností, či ve zdravotnictví a službách. Kromě praktické optimalizace výroby se také zabývá vzděláváním v oblasti Lean a Six Sigma a je držitelem certifikátu Six Sigma Master Black Belt přímo od společnosti Motorola.

Pro koho je školení určeno:

Znalost metodiky Lean Six Sigma ocení především manažeři kvality, výrobní ředitelé, procesní manažeři či inženýři, manažeři logistiky a další funkce se zaměřením na zvyšování efektivity procesů.

Během školení získáte tyto znalosti a dovednosti:

 • Pochopení důležitosti procesního zlepšování v každé firmě
 • Správně využívat vybrané nástroje na řešení problémů
 • Poznat přístupy Lean managmentu a Six Sigma
 • Seznámení s metodikou DMAIC
 • Podporovat procesně zlepšovací projekty
 • Definovat příležitost (plýtvání) v každodenní práci
 • Definování zlepšovacích projektů se zřetelným obchodním dopadem
 • Měření parametrů souvisejících s problémem a efektivní sběr dat (VOC, VSM, …)
 • Analýza dat, hledání kořenových příčin (statistické metody, RCA…)
 • Inovativní řešení problémů (Lean techniky, DOE…)
 • Cílené udržitelné zavedení řešení (standardizace, regulační diagramy, KPI…)
 • Výběr vhodných projektů a jejich finanční ohodnocení
 • Projektové řízení a vedení projektových týmů (facilitace, týmové role dle Belbina)
 • Řízení změn, úspěšná prezentace výsledků

Školení obsahuje:

 • Úvod do Six Sigma
 • Firemní procesy
 • Řízení projektu
 • Metodologie Six Sigma
 • Dělení DMAIC
 • Měření
 • Vybrané kapitoly ze statistiky
 • Analýza měřících systémů
 • Způsobilost procesů
 • Analýza
 • Improve DOE
 • Control, statistické řízení procesů
 • Nástroje na redukci ztrát
 • Design vedoucí k Six Sigma
 • Test, certifikační projekt

Cena:

25 000 kč bez DPH (pro klienty BDO)*

30 000 kč bez DPH (pro neklienty BDO)

Cena zahrnuje prezenční školení v rozsahu 6 x 7 hodin, 2 hodiny projektového řízení – praktická část, vyhodnocení projektu, certifikát, základní občerstvení v průběhu prezenčního školení.

*Klientem BDO se rozumí ta společnost, která za poslední 2 roky nakoupila alespoň od 1 společnosti ze skupiny BDO Group jejich služby.