Audit AML

Datum: 09.02.2020
Čas: 09:00 - 15:00

  

  • Shrnutí

Ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů jsme pro vás připravili webinář na téma Audit AML.

Cílem semináře je seznámit účastníky s právním rámcem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a s připravovanými legislativními změnami. Osvojit si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML.

Úroveň: Pro všechny úrovně.

Určeno pro:Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

 

Obsah:

Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML:

  • Právní úprava: zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prováděcí předpisy.

  • Připravované změny: 5. AML směrnice a novelizace AML zákona.

  • Vysvětlení klíčových pojmů a principů AML: povinné osoby, obchody a obchodní vztah, identifikace a kontrola klienta, řízení AML rizik, oznamování podezřelých obchodů, systém vnitřních zásad, školení zaměstnanců a uchování údajů atd.

  • Audit AML: příprava auditu, prověření nastavení vnitřní politik a zásad, ověření zavedení KYC procesů, řízení AML rizik, reporting.

  • Diskuse.

 

Přednášející: Mgr. Klika Stanislav CRMA

 

Registrace a více info zde