• GDPR srozumitelně a prakticky

GDPR srozumitelně a prakticky

Datum: 21.06.2017
BDO
Olbrachtova 1980/5
140 00  Praha
Zobrazit mapu

 • Shrnutí

Pro účast na semináři neváhejte kontaktovat [email protected].

Proč byste si seminář určitě neměli nechat ujít?

Evropský parlament přijal nové nařízení, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, „GDPR“), které zásadním způsobem změní evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů.

Pro všechny subjekty (soukromé i veřejné), které zpracovávají osobní údaje občanů EU, znamená GDPR vznik nových povinností v souvislosti se zvýšením ochrany a práv občanů EU. Nařízení nabude účinnosti 25. 5. 2018 a v České republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů.

Účastníci kurzu se seznámí s principy nové právní úpravy, s významnými změnami a důležitými povinnostmi. Získají tak představu o nezbytných krocích, které budou muset podniknout, aby zpracování osobních údajů v jejich organizaci bylo v souladu s GDPR.

Kdo nejlépe seminář využije?

Každý, kdo chce dané tématice porozumět.

Obvykle se na nás obracejí manažeři, IT, HR a marketingoví odborníci, compliance specialisté a interní auditoři.

Co se naučíte?

 • Seznámíte se s právním rámcem ochrany osobních údajů
 • Získáte informace o důležitých změnách právní úpravy
 • Osvojíte si principy a porozumíte významným povinnostem stanovených GDPR
 • Budete vědět, jaké kroky učinit k dosažení souladu s GDPR

Na co se můžete těšit?

 1. Co jsou osobní údaje? Co jsou citlivé údaje?
 2. Základní pojmy aneb mluvme společnou řečí
 3. Jak souvisí osobní údaje s ochranou soukromí?
 4. Které právní předpisy upravují ochranu osobních údajů?
 5. Rychlé zorientování se v předpisech – kde co najdu v zákoně o ochraně osobních údajů a kde v GDPR
 6. Přehled důležitých novinek v GDPR a shrnutí základních rozdílů mezi starou a novou legislativou
 7. Zpracování osobních údajů – to je oč tu běží
 8. Kdy mohu osobní údaje zpracovávat?
 9. Řiďte se základními principy zpracování – budete mít z půlky vyhráno!
 10. Na co mají subjekty údajů právo a na co ne
 11. Důležité povinnosti správce a zpracovatele
 12. Bezpečnost osobních údajů
 13. Jak zajistit splnění povinností podle GDPR a vyhnout se sankcím?
 14. Znejte rizika a mějte osobní údaje pod kontrolou
 15. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 16. Co nám chystají úřady? Přehled novinek a metodických dokumentů
 17. Skupinová diskuse

Termíny a rozsah

Semináře se uskuteční 24. 5., 7. 6. a 21. 6.

Trvají 9:00 – 16:00 (včetně přestávky na oběd v délce cca 45 minut)

Cena

3 900,- Kč (bez DPH).

Klienti BDO získají 25 % slevu.

Kde se seminář uskuteční?

BDO Audit s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

Metro C – zastávka Budějovická

Kdo Vás bude seminářem provázet?

Stanislav Klika pracuje pro BDO jako senior manažer a zaměřuje se na ochranu osobních údajů, kybernetickou bezpečnost, vnitřní kontroly, řízení rizik, interní audit a profesní rozvoj interních auditorů.

Stanislav získal bohaté zkušenosti v oblasti systémů vnitřní kontroly a interního auditu jako tvůrce právních předpisů týkajících se vnitřní kontroly a interního auditu. Stanislav se také podílel na projektech zahrnujících provádění kontrolního rámce Solvency II. Stanislav získal profesionální zkušenosti s interním auditem jako specialista interního auditu a vedoucího útvaru interního auditu.

Stanislav Klika je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.