Jak zvládnout roli příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů

Datum: 01.03.2022
Čas: 09:00 - 12:00

  

  • Shrnutí

Termín školení: 1. března 2022, 9:00 – 12:00

Forma školení: online

Pořadatel: Český institut interních auditorů

Více informací a možnost registrace zde: www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=4334

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s právním rámcem ochrany oznamovatelů. Osvojit si dovednosti pro zvládnutí role příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Obsah přednášky:

Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy ochrany oznamovatelů a osvojí si dovednosti a postupy nutné pro zvládnutí role příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů:

  • Právní úprava: směrnice a návrh zákona o ochraně oznamovatelů.
  • Vysvětlení klíčových pojmů a povinností: povinné subjekty, vnitřní oznamovací systém, oznamovatelé, ochrana před odvetnými opatřeními, oznámení – způsoby podání, správa, šetření a vyřizování oznámení, lhůty, uchování a ochrana údajů, podání oznámení u Ministerstva spravedlnosti, podmínky pro uveřejnění oznámení, sankce.
  • Příslušná osoba – předpoklady pro výkon role, nezávislost a povinnosti. 
  • Nastavení postupů a bezpečných kanálů pro příjem oznámení. 
  • Postupy pro šetření a vyřizování oznámení – předběžné posouzení oznámení, komunikace s oznamovatelem, vyhodnocení oznámení a formulace návrhů opatření, dokumentace případů. 
  • Zajištění ochrany totožnosti oznamovatele.
  • Tipy pro implementaci, nastavení vnitřních politik a směrnic a pro automatizaci procesu.
  • Diskuse.

 

Komu je školení určenoŠkolení je určeno pro interní auditory, whistleblower protection officery, firemní ombudsmany, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných subjektů a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

 

Přednášející: Stanislav Klika, Head of Risk Advisory Services