Měsíc kybernetické bezpečnosti

Datum: 14. 10. 2021, 19. 10. 2021, 20. 10. 2021, 21. 10. 2021, 25. 10. 2021, 26. 10. 2021, 28. 10. 2021
Čas: 10:00 - 15:00

  

  • Shrnutí

1. října začíná měsíc kybernetické bezpečnosti, který je věnován zvyšování povědomí o tomto mimořádně důležitém tématu. Rok 2020 byl rokem COVIDU-19, ale bohužel také rokem zvýšeného počtu kybernetických útoků. S tím, jak se pracovníci přesunuli k práci na dálku/z domova, se zvýšily i hrozby.  Rok 2021 tento trend potvrdil. Otázkou není, zda bude organizace napadena, ale spíše kdy se tak stane. Bohužel, zločinecké organizace se vyvíjejí rychleji než většina společností, což vede ke vzniku slepých míst a zvýšenému riziku.

To je hlavní téma Měsíce kybernetické bezpečnosti společnosti BDO: "Najděte své slepé místo".

V průběhu měsíce budou jednotlivá centra excelence pořádat různé webové semináře, které se budou zabývat různými aspekty kybernetické bezpečnosti. Úplný program je k dispozici níže. Webináře budou v angličtině.

 

DATUM

ČAS

NÁZEV

SHRNUTÍ

REGISTRACE

14. ŘÍJEN

14:00

Obvyklé hrozby a zranitelnosti
Host: BDO Ireland
Jazyk: Anglický

Určení kroků, které je třeba podniknout při diagnostice kybernetické zranitelnosti, včetně identifikace, posouzení a pochopení rizik.

Klikněte zde

19. ŘÍJEN

11:00

Management zranitelnosti - identifikace, stanovení priorit a ochrana
Host: BDO The Netherlands
Jazyk: Anglický

Jak můžeme proaktivně najít slepá místa a odstranit potenciální nedostatky v zabezpečení sítě organizace. Vzhledem k tomu, že kybernetická bezpečnost se netýká pouze adresy URL společnosti, je pro každou organizaci nezbytně nutné zavést účinnou správu zranitelností, která ji ochrání před útoky a hrozbami v prostředí.

Klikněte zde

20. ŘÍJEN

15:00

Rostoucí potřeba vzdálených služeb CISO/
Necesidad creciente de servicios remotos para CISO
Host: BDO Argentina
Jazyk: Španělština

Seznamte se s výhodami pokročilých digitálních služeb CISO, analýzou nedostatků a platformami pro zvyšování povědomí, které poskytují strategický směr pro organizace a snižují výdaje na IT a kybernetickou bezpečnost, zejména pro malé a střední organizace./
Conozca los beneficios del servicio CISO digital avanzado, el analisis de brechas y las platformas de concientizacion que brindan una direccion estratégica para las organizaciones y reducen la TI y el gasto en ciberseguridad, especialmente para organizaciones pequenas y medianas.

Klikněte zde

21. ŘÍJEN

10:00

Porozumění útokům protivníka na vaši firmu a způsoby jejich zmírnění

Metody, jak mohou protivníci získat přístup do vaší sítě/vašich aplikací.  Jak před takovými útoky ochránit svoji firmu?

Klikněte zde

21. ŘÍJEN

14:00 

Ochrana vaší organizace
Host: BDO Ireland
Jazyk: Anglický

Vysvětlení hlavních problémů, proč jsou důležité a jak zajistit jejich aktivní řízení.

Klikněte zde

25. ŘÍJEN

​​​​​​​18:00

Výrobní průmysl: Ochrana před hrozbami vnitřních rizik
Host: BDO US
Jazyk: Anglický

Největší počet kybernetických útoků na průmyslové řídicí systémy je hlášen v kritickém výrobním sektoru.  Co můžete udělat pro svoji ochranu?

Klikněte zde

26. ŘÍJEN

17:00

Jak se bránit kybernetickým hrozbám ze strany vnitřních zdrojů v odvětví finančních služeb
Host: BDO US
Jazyk: Anglický

Finanční organizace jsou hlavním cílem zákeřných kybernetických útoků.  Není to však jediná hrozba, které čelí; neuplyne den, aby zaměstnanci finančních služeb neohrozili data v důsledku rostoucích vnitřních hrozeb. Zjistěte více.

Klikněte zde

26. ŘÍJEN

11:00

Od IR (Incident Response) k MDR (Managed Detection & Response)
Host: BDO UK & BDO Israel
Jazyl: Anglický

Prevence již nepřipadá v úvahu.  Klíčová je detekce a reakce.  
Co je třeba udělat pro včasnou a účinnou reakci?
Jakou přípravu by měla organizace provést, aby byla na incident připravena?
Budou prozkoumány skutečné případové studie reakce na incidenty a dozvíte se, jaké výhody přináší kombinace schopností MDR a IR.

Klikněte zde

28. ŘÍJEN

10:00

Změnilo se něco v kybernetické oblasti po skončení pandemie a v době endemie?

S pokračujícím šířením COVID-19 se všude zvyšuje poptávka po službách IT podpory.  V důsledku toho využívají národní a zločinecké skupiny kybernetických útoků, aby se zaměřily na kybernetické zranitelnosti.  Zjistěte více.

Klikněte zde

28. ŘÍJEN

11:00

Viditelnost sítě OT
Host: BDO Germany
Jazyk: Anglický

S rostoucím významem sběru a analýzy dat se kybernetická bezpečnost provozních technologií (OT) stala klíčovou pro ochranu průmyslových sítí, řídicích systémů a kritické infrastruktury.  Společně s firmou SCADAfence (dodavatel) se podíváme na osvědčené postupy ochrany OT systémů, včetně odhalování aktiv, detekce anomálií, zranitelností a automatizovaného hlášení o dodržování předpisů.

Klikněte zde

28. ŘÍJEN

12:00

Incident Response
Host: BDO Ireland
Jazyk: Anglický

Není otázkou zda, ale kdy - prozkoumejte, jak dopad kybernetického incidentu závisí na tom, jak organizace reaguje veřejně i soukromě.

Klikněte zde