Průběžný auditing s pomocí Power BI

Datum: 24.09.2021
Čas: 09:00 - 11:00

  

 • Shrnutí

Ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů jsme pro vás připravili webinář na téma Průběžný auditing.

Cílem semináře je seznámení účastníků semináře se základními funkcionalitami nástroje Power BI, který umožňuje dynamickou vizualizaci dat. Tento nástroj je tak vhodné používat v souvislosti s různými datovými analýzami a v rámci tvz. continuous auditingu či controllingu. Účastníci budou po absolvování umět připravit základní vizualizaci z více dat z více různých zdrojů (např. xls tabulka nebo databáze, cloudové uložiště, SQL server atd.).

Určeno pro: Interní auditory, pracovníky controllingu, vedoucí zaměstnance v organizacích veřejné správy i soukromého sektoru a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

Obsah semináře

 • Průběžný auditing jako cesta pro zvýšení přidané hodnoty interního auditu.

 • Představení nástroje Power BI (Microsoft).

 • Využitelné zdroje dat pro reporty a vizualizace.

 • Možnosti propojení různých zdrojů dat.

 • Práce s propojenými daty a jejich úprava.

 • Vytvoření základních vizuálů na základě ukázkových dat.

 • Tvorba jednoduchých příkazů nad daty.

 • Ukázka plného řešení reportingu.

 

Přednáší: 

 • Stanislav Klika, Head of Risk Advisory Services

 • Jakub Matějů, Senior Consultant

 

Více informací a možnost registrace zde.