Účetní uzávěrka roku 2020 a novinky pro rok 2021

Datum: 14.12.2020

V Parku 12
Praha 11  148 00

 • Shrnutí

I letos jsme pro Vás připravili tradiční seminář, jehož cílem je poskytnut Vám výklad všech novinek, které nám v účetnictví přinesl rok 2020 a připomenout kroky, které je třeba realizovat v rámci uzávěrkových prací podnikatelských subjektů. Představíme Vám také připravované změny v účetnictví a související daňové regulace pro rok 2021.

Záleží nám na Vašem zdraví a bezpečnosti, a proto jsme se rozhodli přesunout plánovaný seminář  do online prostředí formou webinářů. Pro účast na webináři nepotřebujete žádné speciální počítačové vybavení, lze se připojit i přes tablet nebo mobilní telefon. Po registraci na daný webinář obdržíte odkaz na stránku, na níž bude webinář probíhat.

Pokud máte již nyní dotazy k tomuto tématu, prosím napište nám je na [email protected] a rádi na ně během semináře odpovíme. Budeme se těšit na setkání s Vámi!

 

Komu je seminář určen:

 • Hlavním účetním, dalším pracovníkům účtáren a vedoucím pracovníkům ekonomických útvarů s dobrou znalostí účetnictví.

 

Termín: 14. 12. 2020 - 9:00 – 15:00

 

Obsah semináře:

 • Právní předpisy upravující oblast účetnictví, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty se zaměřením na změny platné v roce 2020 a změny pro rok 2021
 • Přehled interpretací Národní účetní rady s podrobnějším výkladem interpretací nových a připravovaných
 • Provádění a dokumentování inventarizace, nakládání s inventarizačními rozdíly
 • Struktura rozvahy a její významné částidlouhodobý majetek (pořizování, oceňování, odpisy, opravy a technické zhodnocení)
  • zásoby, jejich oceňování a vykazování
  • krátkodobý finanční majetek
  • pohledávky a závazky včetně odložené daně
  • časové rozlišení, dohadné účty a rezervy
  • vlastní kapitál (kapitálové fondy, fondy z přecenění, jiný VH, zálohy na zisk)
 • Struktura „ostatní“ výkazů (VZZ, Přehled CF, Přehled o změnách VK)
 • Oceňování, opravné položky, kurzové rozdíly
 • Účetní závěrka za rok 2020 - sestavení, schvalování, ověření a zveřejnění
 • Od výsledku hospodaření k daňovému základu

 

Přednášející:

 • Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Metodik účetnictví
 • Ing. Růžena Trnková, Auditorka

 

Cena:

 • 826,- Kč bez DPH/osoba
 • Fakturace proběhne po uskutečnění semináře.

 

Registrace:

 • Svůj zájem o účast prosím potvrďte kliknutím na „registrovat“ nebo nám napište na [email protected].