Účetní uzávěrka roku 2021 a novinky pro rok 2022

Účetní uzávěrka roku 2021 a novinky pro rok 2022

Seminář
7. 12. 2021 - Praha; 14. 12. 2021 - Brno9:30 - 16:30

Praha, BrnoPraha, Brno, Česká republika
placeBDO.LiveSite.GetDirections

Připravili jsme pro vás seminář, jehož cílem je poskytnout vám výklad všech novinek, které nám v účetnictví přinesl rok 2021 a připomenout kroky, které je třeba realizovat v rámci uzávěrkových prací podnikatelských subjektů. Představíme Vám také připravované změny v účetnictví a související daňové regulaci pro rok 2022.

Obsah semináře:

 1. Právní předpisy upravující oblast účetnictví, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty se zaměřením na změny platné v roce 2021 a změny pro rok 2022
 2. Přehled interpretací Národní účetní rady s podrobnějším výkladem interpretací nových a připravovaných
 3. Provádění a dokumentování inventarizace, nakládání s inventarizačními rozdíly
 4. Struktura rozvahy a její významné části
  • dlouhodobý majetek (pořizování, oceňování, odpisy, opravy a technické zhodnocení)
  • zásoby, jejich oceňování a vykazování
  • krátkodobý finanční majetek
  • pohledávky a závazky včetně odložené daně
  • časové rozlišení, dohadné účty a rezervy
  • vlastní kapitál (kapitálové fondy, fondy z přecenění, jiný VH, zálohy na zisk)
 5. Struktura „ostatních“ výkazů (VZZ, Přehled CF, Přehled o změnách VK)
 6. Oceňování, opravné položky, kurzové rozdíly
 7. Účetní závěrka za rok 2021 - sestavení, schvalování, ověření a zveřejnění
 8. Od výsledku hospodaření k daňovému základu

 

Komu je seminář určen:

 • Hlavním účetním, dalším pracovníkům účtáren a vedoucím pracovníkům ekonomických útvarů s dobrou znalostí účetnictví.

 

Termín:

 • 7. 12. 2021 - Praha
 • 14. 12. 2021 - Brno

 

Délka trvání: 9:30 – 16:30

 

Přednášející:

 • Jiří Pospíšil, Manager, Metodik účetnictví

 

Cena: 1 500,- Kč/osoba (bez DPH)

 

Registrace:

 • Svůj zájem o účast potvrďte vyplněním formuláře pomocí kliknutí na tlačítko „registrovat“ nebo nám napište na events@bdo.cz