Účetní uzávěrka roku 2022 a novinky pro rok 2023

Datum: 9.12. - Praha a online, 12.12. - Brno

Brno, Praha
Brno, Praha  
Zobrazit mapu

 • Shrnutí

Termíny a místo školení: 

 • 9. 12. 2022 – Praha Chodov – BDO a online přenos
 • 12. 12. 2022 – Brno – Hotel International

Čas konání: 9:30 – 16:30

Forma školení: prezenční a online

Pořadatel: BDO Audit s.r.o.

 

Připravili jsme pro vás tradiční seminář, jehož cílem je poskytnout Vám výklad aktualit, které nám v účetnictví přinesl rok 2022 a připomenout kroky, které je třeba realizovat v rámci uzávěrkových prací podnikatelských subjektů. Představíme Vám také připravované změny v účetnictví a související daňové regulaci pro rok 2023.

 

Obsah školení:

 1. Právní předpisy upravující oblast účetnictví, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty se zaměřením na změny platné v roce 2022 a změny pro rok 2023.
 2. Přehled interpretací Národní účetní rady a jejich použití při uzávěrkových operacích a sestavování účetní závěrky s podrobnějším výkladem interpretací nových a připravovaných.
 3. Provádění a dokumentování inventarizace, nakládání s inventarizačními rozdíly.
 4. Struktura rozvahy a její významné části:
  • dlouhodobý majetek (pořizování, oceňování, odpisy, opravy a technické zhodnocení)
  • zásoby, jejich oceňování a vykazování
  • krátkodobý finanční majetek
  • pohledávky a závazky včetně odložené daně
  • časové rozlišení, dohadné účty a rezervy
  • vlastní kapitál (kapitálové fondy, fondy z přecenění, jiný VH, zálohy na zisk)
 5. Struktura „ostatních“ výkazů (VZZ, Přehled CF, Přehled o změnách VK)
 6. Oceňování, opravné položky, kurzové rozdíly
 7. Účetní závěrka za rok 2022 - sestavení, schvalování, ověření a zveřejnění

 

Předpokládaný harmonogram akce:

 • 9:30 - Zahájení školení
 • 11:00 - Dopolední coffe break
 • 12:30 - Oběd
 • 15:00 - Odpolední coffe break
 • 16:30 - Ukončení školení

 

Komu je seminář určen:

 • Hlavním účetním, dalším pracovníkům účtáren a vedoucím pracovníkům ekonomických útvarů s dobrou znalostí účetnictví.

 

Přednášející:

 • Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Metodik účetnictví

 

Cena:

 • 1 500 Kč/osoba (bez DPH) 
 • Fakturace účasti probíhá elektronicky po uskutečnění školení

 

Registrace: Přihlaste se k semináři prostřednictvím online formuláře kliknutím na tlačítko „registrovat“ nebo nám napište na [email protected]

 

Vaše dotazy k organizaci akce rádi zodpovíme na [email protected]