• Udržitelné podnikání a ESG

    Udržitelnost je pro podnikání obrovskou příležitostí. Zajistěte si konkurenční výhodu na trhu a buďte včas připraveni na výzvy, které přijdou.

    Kontaktujte nás

Udržitelnost jako příležitost

Udržitelným podnikáním zmírňujete rizika plynoucí z aktuálních trendů. Pomůže vám získat výhodnější financování nebo nové talenty pro váš další růst. V BDO věříme, že budoucnost přeje připraveným.  Budeme vaším partnerem na cestě k udržitelnějšímu byznysu.

Vyplňte si zdarma náš základní dotazník k ESG a zjistěte, jak jste připravení na implementaci hodnotícího rámce ESG

Dotazník ESG

 

 

Firemní udržitelnost stojí na třech pilířích - ESG - tedy vztahu k životnímu prostředí, lidem a na způsobu řízení společnosti. ESG významně utváří dobrou pověst firem

Evropská legislativa

Evropa si vytyčila jako hlavní cíl být uhlíkově neutrální do roku 2050 a udržitelná. Ke splnění tohoto závazku vypracovala plán proměny evropské ekonomiky, Zelenou dohodu. Související legislativa se stále vyvíjí. Zelená dohoda má nastavit závazný rámec, který povede ke snížení emise skleníkových plynů v EU do roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Tím je aktuální balíček opatření Fit for 55, který zavádí nová pravidla v oblasti např. klimatu, energetiky a dopravy.​

Stěžejní roli v přechodu k uhlíkové neutralitě hrají finance. Aby byly směrované do udržitelných projektů a firem, vznikl hodnotící rámec udržitelných aktivit tzv. EU Taxonomie. Ta klasifikuje udržitelné aktivity v 6 hlavních oblastech.

 Již nyní je zřejmé, že firmy, které nebudou reflektovat vývoj na poli udržitelnosti v Evropě, přestanou být během následujících pár let nejen v Evropě konkurenceschopné. Dekarbonizace a zajištění udržitelných dodavatelských řetězců  jsou stěžejní oblasti, ve kterých by firmy měly realizovat konkrétní kroky v oblasti udržitelnosti.

 

ESG

ESG je hodnotící rámec tří oblastí řízení firem – sleduje, jak je firma ohleduplná vůči životnímu prostředí, lidem a jaký je způsob řízení podniku.

Aby firma pochopila a naplno využila svůj potenciál v oblasti ESG, je výhodné nastavit si správnou ESG strategii. Jde o dlouhodobý plán aktivit, jak zmírnit rizika a posunout firmu v oblasti udržitelnosti tak, aby byla konkurenceschopná a atraktivní pro investory, zaměstnance i zákazníky.

Společně s vámi vytvoříme a nastavíme efektivní ESG strategii tak, aby odrážela jedinečnost Vaší firmy a pomohla Vám obstát v konkurenci do budoucna. Vyplňte si zdarma náš vstupní ESG dotazník a zjistěte, jak si v této oblasti vaše firma stojí. Dotazník naleznete zde.

V rámci našich ESG služeb jsme pro Vás připravili jednouché kroky, která Vám napomůžou efektivní analýze současného stavu, detekování silných stránek a oblastí pro zlepšení. To vše v jednoduchých třech krocích.

Výhody odpovědného podnikání 

  • Konkurenční výhody

​Pro více než 50 % Čechůmůže společenská odpovědnost firem ovlivnit jejich rozhodování o nákupu (Ipsos, 2020), až 65 % Čechů je ochotných připlatit si za společensky odpovědný produkt

  • Výhody na trhu práce

​Až pro 78 % lidí je důležité, zda se zaměstnavatel chová společensky odpovědně (Ipsps, 2019), u aktuálních vysokoškoláků je to 94 %

  • Dodavatelské řetězce

Velké společnosti hodnotí udržitelnost svých subdodavatelů - preference udržitelných 

  • Zelené financování

Bankovní sektor musí preferovat poskytování úvěr udržitelným spolenostem

ESG reporting

Správně nastavená ESG strategie a udržitelné aktivity otevírají firmám nové možnosti financování, upevňují vztahy s investory, zákazníky i zaměstnanci  a pomáhají získávat nové 

 

udržitelné podnikání

 

 

Proč se zajímat o EU Taxonomii?

Podobné klasifikační systémy vznikají v současnosti po celém světě. Cílem je vytvořit společné vodítko pro investory a firmy, které aktivity lze považovat za udržitelné a které nikoliv na základě  technických screeningových kritérií vytvořených pro každou ze šesti oblastí EUT.

Pro firmy je poměrně složité  sledovat přesný vývoj evropské legislativy v oblasti EU Taxonomie a firemního výkaznictví. Pomůžeme vám se zorientovat, jak si v této oblasti vaše firma stojí a jaké jsou pro vás nejvýhodnější cesty pro harmonizaci vašeho podnikání s klasifikací EUT.

ESG reporting

Od ledna 2022 účinné Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit. Investoři jsou tak povinni zveřejňovat informace o udržitelnosti podle nařízení SFDR, a proto vyžadují tato data i po svých firemních klientech. Na základě Směrnice o nefinančním reportingu (CSRD) budou muset od roku 2024 velké firmy s více než 250 zaměstnanci a obratem přes 50 milionů eur (cca 1,3 miliardy korun) kromě klasické účetní závěrky vykazovat i svá nefinanční ESG data (jak jejich působení ovlivňuje životní prostředí, jakou produkuje uhlíkovou stopu nebo jaký má vliv na společnost). ​

Již nyní vyžadují tato data velké firmy i po svých dodavatelích a je zřejmé, že v budoucnu budou zvýhodněny ty SME, kteří nejen svým obchodním partnerům svá ESG data změří a doloží. Navíc zvýhodněné financování na základě dobrých ESG ukazatelů se bude týkat všech podniků na trhu. 

EU taxonomie

Správně integrovaná výroční zpráva ukáže vašim akcionářům a dalším zúčastněným stranám, jak pro ně může být váš obchodní model a strategie přidanou hodnotou.

Naše služby v oblasti ESG

Odborníci BDO mají znalosti a zkušenosti, díky nimž vám mohou pomoci vytvořit či vylepšit vaši strategii, politiku a reporting v oblasti ESG.

Školení v oblastech udržitelnosti, ESG a zelené legislativy

ESG analýza zahrnující  identifikace ESG rizik a příležitostí pro další rozvoj
ESG rating a porovnání s konkurencí

Nastavení a zlepšení procesů, které jsou předmětem ESG reportingu

 Měření uhlíkové stopy např. podle metodiky GHG Protokol (scope 1 – 3)
Příprava reportu a akčního plánu redukce uhlíkové stopy

 Zavedení nefinančního reportingu podle EU taxonomie, NFRD/CSRDnebo GRI
Audit nefinanční informací a poskytnutí ujištění třetím stranám v oblasti ESG

Poradenství v oblasti zeleného financování

Kontaktní osoby

Náš tým odborníků vám rád pomůže s hledáním vhodného řešení, implementací systému a navrhne pro vás služby na míru.

Ondřej Šnejdar

Partner
[email protected]
+420 777 312 365

Stanislav Klika

Director - Risk Advisory Services
[email protected]
+420 604 226 734

Lucie Johaníková

Partner
[email protected]
+420 724 271 217

Telefonní číslo:
+
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Bez vašeho souhlasu nemůžeme zpracovat Vaše osobní údaje a vyřídit Vaši žádost (jméno, příjmení, email, telefon, společnost). Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů a zasílání obchodních sdělení naleznete zde.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:
Abychom Vám mohli zasílat aktuální informace, tipy a pozvánky na exkluzivní akce i v budoucnu, potřebujeme Váš souhlas s používáním Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, email, telefon, společnost) k uvedenému účelu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů a zasílání obchodních sdělení naleznete zde.
Opište číslo z obrázku
 Security code