Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
Publikace:

DAC 6: Povinnost oznamovat přeshraniční transakce

24 července 2020

Směrnice EU DAC6 ukládá zprostředkovatelům a daňovým poplatníkům novou povinnost oznamovat přeshraniční uspořádání. Vzhledem k tomu, že oznamovací povinnost se v jednotlivých členských státech EU provádí odlišně a nedodržení může mít za následek přísné sankce, je nezbytné, abyste svou povinnost oznamování pečlivě prověřili.

Změny DAC6 vstoupily v platnost dne 25. června 2018. Oznamovací povinnost se týká veškerých transakcí, které byly provedeny, připraveny k provedení nebo u nichž byl učiněn první krok, a to právě po výše uvedeném datu. Ujednání, která byla zavedena před 25. červnem 2018, se nemusí ohlašovat.

Informační povinnost DAC6

Podle směrnice DAC6 existuje ohlašovací povinnost, pokud:

 • se týká uspořádání: termín „uspořádání není přesně definován a mohl by zahrnovat vše od běžné transakce po propracovanou strukturu daňového plánování. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by transakce nebyla vykazována, protože se nejednalo o „uspořádání“.
 • je přeshraniční: uspořádání musí být přeshraniční. To znamená, že musí být zapojeny alespoň dva členské státy EU nebo jeden členský stát a třetí země. Toto zapojení by mohlo být provedeno prostřednictvím dceřiné společnosti, prostřednictvím stálé provozovny nebo dokonce pouhou aktivitou v jiném státě.
 • obsahuje alespoň jeden z charakteristických znaků: tyto charakteristické znaky jsou uvedeny v příloze IV směrnice DAC6. Charakteristické znaky jsou takové rysy přeshraničních ujednání, které představují náznak možného rizika vyhýbání se daňovým povinnostem. Povinnost reportovat vykazují však i jiné charakteristické znaky a uspořádání, která nejsou zřízena za účelem vyhýbání se daňovým povinnostem. Jedním z příkladů je převod těžko ocenitelných nehmotných aktiv.

Připravte se na DAC6

BDO nabízí širokou škálu služeb, a to jak na lokální úrovni, tak v rámci světové sítě. Nabízíme Vám:

 • Sestavení projektového plánu pro identifikaci možných oznamovaných opatření zpětně
  • do 28. února 2021 u uspořádání, která mezi 25. červnem 2018 až 30. červnem 2020 splnila charakteristické znaky
  • do 31. ledna 2021 u uspořádání, která mezi 1. červencem 2020 a 31. prosincem 2020 splnila charakteristické znaky
 • Formulace vnitrofiremní politiky dodržování DAC6
 • Školení DAC6
 • Daňová podpora při transakcích

Povinnost DAC6 v České republice

V souvislosti s pandemií koronaviru byla v České republice upravena povinnost předkládat oznámení o přeshraničních transakcích, a to následovně:

 • U uspořádání, která splnila charakteristické znaky mezi 25. 6. 2018 a 30. 6. 2020 je lhůta pro oznámení do 28. 2. 2021
 • U uspořádání, která splnila charakteristické znaky mezi 1. 7. 2020 a 31. 12. 2020 je lhůta pro oznámení do 31. 1. 2021