Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
Tax News:

Jaké změny přinese novela daňového řádu?

16 března 2020

Poslanecká sněmovna schválila novelu daňového řádu, která do podnikatelského života přináší řadu změn. Cílem novely je, mimo jiné, snaha podpořit elektronickou komunikaci s finančními úřady zavedením některých „pobídek“, kterými jsou dřívější vrácení přeplatku na dani o 15 dní při elektronickém podání žádosti či prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů o 1 měsíc. U podnikatelů, kteří podléhají auditu, či jim přiznání zpracovává daňový poradce, zůstává lhůta 6 měsíců zachována.

Za pozitivní změny považuji:

 • rozšíření již existující daňové informační schránky, její zpřehlednění,
 • snížení úroků z prodlení na úroveň, která odpovídá výši dle občanského zákoníku (snížení ze stávajících 16 % p.a. o šest procentních bodů na 10 %),
 • snížení úroků z posečkané částky, která odpovídá polovině úroku z prodlení (snížení ze stávajících 9 % p.a. o čtyři procentní body na 5 %),
 • zvýšení úroku jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu o jeden procentní bod na 5 %,
 • zvýšení limitu pro vznik pokuty a úroku z prodlení ze stávajících 200,- na 1.000,- Kč.

Za jednoznačně negativní změny považuji:

 • prodloužení lhůty pro vracení nadměrného odpočtu v souvislosti se zavedením zálohy na daňový odpočet o 15 dní,
 • zrušení tolerance čtyř pracovních dnů prodlení s platbou daně, přičemž tolerance 4 pracovních dnů při pozdním podání daňového přiznání zůstala zachována,
 • možnost správce daně pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o jednáních, a to bez předchozího uvědomí osoby, které se jednání účastní,
 • možnost zahájit za účelem odstranění pochybností daňovou kontrolu, jejíž předmět a rozsah nejsou tímto účelem omezeny,
 • možnost, za splnění určitých předpokladů, opakovat daňové kontroly,
 • možnost rozšířit či zúžit rozsah daňové kontroly v jejím průběhu doručením oznámení o změně rozsahu daňové kontroly.

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že změny daňového řádu nejsou pouze pozitivní, jak se snaží Ministerstvo financí ve svých prohlášeních deklarovat. Nadále zůstává nerovnost v úročení při pochybení státních orgánů a podnikatelů, o negativním dopadu na Cash Flow podnikatelů prodloužením lhůty pro vrácením přeplatku na dani ani nemluvě. Počkejme si, jak státní správa bude některé změny uplatňovat, již nyní však doporučuji ochraně práv věnovat větší pozornost a být ostražitý.

Účinnost novely daňového řádu je navržena k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce, který bude následovat po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Bude se tak odvíjet od průběhu legislativního procesu, přičemž projednání novely bylo zařazeno na schůzi Senátu naplánované od 18. 3. 2020.