Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
Tax News:

Judikatura umožnila rozšíření oprav u nedobytných pohledávek

09 ledna 2020

Petr Vondraš , Manažer účetnictví a daňového poradenství |

Plátci DPH, kteří mají v účetnictví nedobytnou pohledávku, budou moci přes opravný doklad požadovat vrácení daně, kterou státu odvedli, zákazník jim službu či zboží nezaplatil a navíc přestal být plátcem. Právě to, že dlužník přestal být plátcem, je v současném znění zákona o DPH podmínka, bránící opravě základu daně v případě nedobytných pohledávek. A právě tato omezující podmínka je závěry judikátu A-PACK CZ zrušena, což potvrzuje i předvánoční informace GFŘ. Nicméně autoři informace dávají zelenou opravě jen v případě, kdy dlužník přestal být plátcem a výslovně upozorňují, že toto nelze vztáhnout na nedobytné pohledávky za dlužníky, kteří nebyli v době uskutečnění zdanitelného plnění plátci. Tím ale zcela ignorují bod 17. rozsudku A-PACK CZ, kde Soudní dvůr uvádí: „že daňový orgán nemůže vybrat částku DPH převyšující částku, kterou obdržela osoba povinná k dani.“ Jinými slovy, plátce je ve vztahu k DPH jen výběrčí daně, který má finančnímu úřadu odvést to, co vybral, nikoliv posílat „ze svého“ DPH, které nevybral, protože poskytnutou službu nebo dodané zboží, které ono konkrétní DPH obsahovalo, nedostal zaplaceno.

Žel byť se v případu projednávaném před Soudním dvorem jednalo o české řízení mezi A-PACK CZ a Odvolacím finančním ředitelstvím, tak daňová správa plně neakceptovala výklad článku 90 Směrnice EU uvedený v rozsudku Soudního dvora, ale omezila se jen na nápravu postupu z konkrétní soudní kauzy, kde byl původně dlužník plátcem a pak jím přestal být. Plátci, kteří mají nedobytné pohledávky za dlužníky, jež v době uskutečnění plnění nebyli plátci, tak budou muset absolvovat stejně jako A-PACK CZ soudní cestu, aby se dobrali svého práva, tedy možnosti opravy základu daně a tím získané daně zpět.

Dlužno dodat, že zmiňovaná informace GFŘ se opravou základu daně u nedobytných pohledávek, která byla umožněna novelou účinnou od 1. dubna 2019, zaobírá komplexně. Právě nadcházející čas ročních závěrek je dobou, kdy se obvykle intenzivněji zamýšlíme daňově nad nedobytnými pohledávkami. Bylo by proto dobré vzpomenout i na možnost, kterou dává zákon o dani z přidané hodnoty a prověřit pohledem do § 46, zda lze u konkrétní pohledávky provést opravu základu daně a tím získat zpět původně odvedenou daň. Možnost se týká nejen situací, kdy je dlužník v insolvenci, ale i pohledávek vymáhaných exekučně či těch zahrnutých do reorganizačního plánu. V případě nejistoty, zda lze nebo nelze opravu provést, popřípadě jak to správně udělat, jsme rádi nápomocni. Celou informaci GFŘ naleznete zde.