Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
Článek:

Pokyny k dopadům COVID-19 na převodní ceny

29 prosince 2020

V pátek 18. prosince 2020 vydalo OECD materiál nazvaný „Pokyny k dopadům COVID-19 na převodní ceny“. Tyto pokyny poskytují komentář a ilustrace praktického použití principů tržního odstupu ve čtyřech prioritních otázkách:

  • dopady COVID-19 na srovnávací analýzu;
  • alokace ztrát a mimořádných nákladů související s COVID-19;
  • dopad vládních programů pomoci na cenotvorbu;
  • jak postupovat  u vydaných/dosud nevydaných závazných posouzení

Dovolte mi tímto uvést některá z nejdůležitějších doporučení:

1. Dokumentace převodních cen

Při jakékoli analýze dopadů pandemie COVID-19 na převodní ceny, by se podniky měly snažit současně dokumentovat, jak a do jaké míry byly zasaženy pandemií z hlediska následujících rizik:

  • tržní riziko, protože poptávka po některých produktech a službách se zhroutila;
  • operativní riziko, protože pandemie narušila dodavatelské řetězce a zastavila produkci;
  • finanční rizika, protože výpůjční náklady v některých průmyslových odvětvích vzrostly a zákazníci platí se zpožděním nebo neplatí splátky vůbec

2. Povinnost sestavit srovnávací analýzu pro rok 2020

Pokud se na kontrolovanou transakci vztahuje již existující vnitroskupinová dohoda, že za obvyklých podmínek by strana měla obdržet dohodnutý pevný výnos například po dobu pěti let a že strany za obvyklých podmínek zůstanou touto dohodou vázány, nemusí existovat žádná potřeba provést analýzu srovnatelnosti pro finanční rok („FY“) 2020 za předpokladu, že fakta a okolnosti přesně vymezené kontrolované transakce se nezměnily.

3. Povinnost provést cenové narovnání za rok 2020

Jedním z doporučených možných  řešení nejistoty způsobené pandemií COVID-19 je návrh, aby daňové správy umožnily na základě úpravy vnitrostátních právních předpisů úpravu cen relevantních pro FY2020 prostřednictvím upravené fakturace  uskutečněné v pozdějším období (pravděpodobně FY2021), kdy budou k dispozici přesnější informace pro stanovení tržní ceny za obvyklých podmínek.

K tomuto tématu rovněž chystáme webinář s panem Ing. Vítězslavem Kapounem, Vedoucím oddělení mezinárodního zdaňování z Generálního finančního ředitelství. Webinář se koná 26. ledna 2021, registrovat se můžete zde.

4. Úprava smluvních podmínek – alokace ztrát

Pandemie COVID-19 vytvořila podmínky, za kterých mohou přidružené strany uvažovat, zda mají možnost použít doložky vyšší moci, zrušit nebo jinak revidovat své mezipodnikové dohody. To může mít dopad na alokaci ztrát.

Ačkoli se terminologii převodních cen běžně používá pojem „s omezeným rizikem“, není tento pojem ve směrnici OECD definován. Protože se prováděné funkce, použitá aktiva a rizika převzatá podniky s „omezeným rizikem“ liší, není možné stanovit obecné pravidlo, že takto popsané subjekty by měly nebo neměly utrpět ztráty.

Doporučujeme revizi dosavadních smluv, případně jejich úpravu ve spolupráci s našimi speciality z právního oddělení.

Materiál OECD je poměrně obsáhlý, stejně jako je komplexní celá problematika převodních cen. Doporučujeme Vám, abyste připravili aktuální dokumentaci o převodních cenách pro rok 2020, která plně dokumentuje dopad COVID-19 na vaše odvětví a podnikání a také rozhodnutí vedení týkající se převodních cen, která učiní za účelem přežití ekonomických dopadů pandemie.