Článek:

Nové možnosti podpory pro podnikatele - výzvy OPPIK

14.09.2020

Martin Hořický, Partner |

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na přelomu srpna a září 2020 tři nové výzvy OP PIK programů podpory:

  • Aplikace: Cílem výzvy je podpora při získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví. Výzva je určena pro MSP i velké podniky. Příjem žádostí o dotaci začíná 14. 9. 2020 a končí 15. 12. 2020.
  • Inovace - Inovační projekt: Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací. Příjem žádostí o dotaci začíná 15. 10. 2020 a končí 29. 1. 2021.
  • Potenciál: Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Příjem žádostí o dotaci začíná 4. 9. 2020 a končí 23. 11. 2020.

Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektového záměru, podání žádosti o dotaci a s administrací realizace projektu.