IFRS:

IFR Bulletin 2018/04

29.08.2018

BDO Global, sekce Audit & Assurance, přináší svým partnerům a klientům v pravidelných bulletinech novinky ze světa mezinárodního finančního výkaznictví. Obsahem těchto bulletinů jsou především nové interpretace IFRIC, návrhy nových standardů a novelizace existujících standardů aktuálně projednávané Radou pro mezinárodní účetní standardy. Dalším zajímavým tématem jsou interpretace analytických zpráv a stanovisek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro oblast účetního výkaznictví.

V tomto IFRS Bulletinu Vám přinášíme přehled témat obsažených ve 22. Extraktu z databáze EECS (Koordinační výbor evropských dohledových orgánů).

ESMA pravidelně publikuje výtahy z rozhodnutí EECS s cílem poskytnout regulovaným účastníkům kapitálových trhů dodatečný zdroj informací o aplikaci standardů IFRS a praxi uplatňované příslušnými dozorovými orgány v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Jedná se tak o užitečný zdroj informací při aplikaci některých nejasných ustanovení standardů IFRS, avšak nejedná se o oficiální interpretace standardů IFRS.

Ve 22. Extraktu z databáze EECS najdete množství popsaných případů neadekvátní aplikace vybraných ustanovení standardů IFRS. Mezi nejzajímavější analyzovaná témata patří:

  • Vykazování rozdílu z přecenění aktiv,
  • Účetní zachycení transakce rozdělení odštěpením,
  • Vykazování vázaných (restricted) peněžních prostředků,
  • Alokace kupní ceny (PPA) při pořízení souboru aktiv.

Pokud by pro Vás takto zpracované informace nebyly zcela dostačující, neváhejte se obrátit na nejbližší pobočku BDO Audit.

Aktuální vydání bulletinů společně s archivem starších vydání až do roku 2013 jsou volně k dispozici na stránkách BDO Global:

https://www.bdo.global/en-gb/services/audit-assurance/ifrs/ifr-bulletins