IFRS:

IFR Bulletin 2018/06

01.11.2018

BDO Global, sekce Audit & Assurance, přináší svým partnerům a klientům v pravidelných bulletinech novinky ze světa mezinárodního finančního výkaznictví. Obsahem těchto bulletinů jsou především nové interpretace IFRIC, návrhy nových standardů a novelizace existujících standardů aktuálně projednávané Radou pro mezinárodní účetní standardy. Dalším zajímavým tématem jsou interpretace analytických zpráv a stanovisek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro oblast účetního výkaznictví.

Šesté číslo IFR bulletinu (č. 2018/06) se týká odkladu data účinnosti standardu IFRS 17 Pojistné smlouvy, který byl vydán v květnu 2017 s datem účinnosti pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2021. Nově vstoupí standard IFRS 17 v účinnost pro účetní období začínající 1. ledna 2022 nebo po tomto datu.

IASB současně oznámila záměr provést dílčí novelizace standardu IFRS 17 ještě před datem nabytí jeho účinnosti s cílem usnadnit implementaci nového standardu.

Pokud by pro Vás takto zpracované informace nebyly zcela dostačující, neváhejte se obrátit na nejbližší pobočku BDO Audit.

Aktuální vydání bulletinů společně s archivem starších vydání až do roku 2013 jsou volně k dispozici na stránkách BDO Global:

https://www.bdo.global/en-gb/services/audit-assurance/ifrs/ifr-bulletins