IFRS:

IFR Bulletin 2019/02

09.05.2019

BDO Global, sekce Audit & Assurance, přináší svým partnerům a klientům v pravidelných bulletinech novinky ze světa mezinárodního finančního výkaznictví. Obsahem těchto bulletinů jsou především nové interpretace IFRIC, návrhy nových standardů a novelizace existujících standardů aktuálně projednávané Radou pro mezinárodní účetní standardy. Dalším zajímavým tématem jsou interpretace analytických zpráv a stanovisek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro oblast účetního výkaznictví.

Příprava standardu IFRS 17 Pojistné smlouvy je dlouhodobým projektem IASB. Již vydaný, avšak dosud neúčinný standard IFRS 17 je výsledkem 20 let konzultací se zástupci všech zainteresovaných stran, zejména z řad účetních jednotek, auditorů, regulátorů kapitálových trhů a investorů.

V květnu 2017, kdy byl standard IFRS 17 poprvé vydán, bylo stanoveno datum pro povinnou aplikaci standardu na 1. 1. 2021. Tříleté „vacatio legis“ bylo jasným signálem toho, o jak obsáhlý a implementačně náročný standard se má jednat.

V listopadu 2018 přijala IASB rozhodnutí odsunout datum účinnosti o další jeden rok, a sice na 1. 1. 2022. Tento IFR bulletin nabízí přehled pozměňovacích návrhů, které IASB aktuálně zvažuje pro zapracování do IFRS 17 na základě zpětné vazby od všech zainteresovaných stran, se kterými vedla konzultace.

Pokud by pro Vás takto zpracované informace nebyly zcela dostačující, neváhejte se obrátit na nejbližší pobočku BDO Audit.

Aktuální vydání bulletinů společně s archivem starších vydání až do roku 2013 jsou volně k dispozici na stránkách BDO Global:

https://www.bdo.global/en-gb/services/audit-assurance/ifrs/ifr-bulletins