IFRS:

Vytváření odložených daňových pohledávek

01.10.2019

BDO Global, sekce Audit & Assurance, přináší svým partnerům a klientům v pravidelných bulletinech novinky ze světa mezinárodního finančního výkaznictví. Obsahem těchto bulletinů jsou především nové interpretace IFRIC, návrhy nových standardů a novelizace existujících standardů aktuálně projednávané Radou pro mezinárodní účetní standardy. Dalším zajímavým tématem jsou interpretace analytických zpráv a stanovisek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro oblast účetního výkaznictví.

V tomto IFRS Bulletinu Vám přinášíme shrnutí z veřejného prohlášení ESMA, ve kterém formuluje zásady, kterými by se účetní jednotky měly řídit, při rozhodování o vykázání odložené daňové pohledávky ve svých účetních výkazech sestavených dle IFRS. Z prohlášení ESMA je zřejmé, že hlavním poselstvím ESMA k účetním jednotkám je výzva k opatrnosti a konzervativnímu hodnocení plánů vývoje hospodaření účetní jednotky při vykazování odložené daňové pohledávky. ESMA ve svém prohlášení formuluje několik hodnotících kritérií, které účetním jednotkám pomohou v úvaze, zda je dostatečně pravděpodobné, že využití titulů pro odloženou daňovou pohledávku v budoucích účetních obdobích je dostatečně jisté a tedy vykázání odložené daňové pohledávky oprávněné.

ESMA dále upozornila na požadavky IFRS na potřebné doprovodné informace v komentáři k účetní závěrce a zdůraznila, že čím významnějších hodnot bude vykázaná odložená daňová pohledávka nabývat a čím nižší je pravděpodobnost uplatnění titulů pro její vykázání, tím podrobnější musí tyto doprovodné informace být.

Pokud by pro Vás takto zpracované informace nebyly zcela dostačující, neváhejte se obrátit na nejbližší pobočku BDO Audit.

Aktuální vydání bulletinů společně s archivem starších vydání až do roku 2013 jsou volně k dispozici na stránkách BDO Global.