Tax News:

Peníze místo stravenek

17.02.2020

Návrh Ministerstva financí rozšířit možnost uplatnit příspěvek zaměstnavatelů na stravování zaměstnanců jako nezdaněný příjem formou odpočtu částky přímo ze základu daně „stravenkový paušál“ patří mezi pozitivní úpravy zákona o daních z příjmů. Po dlouhé době se jedná o snahu daňový systém zjednodušit a snížit administrativní náklady zaměstnavatelů.

Návrh Ministerstva financí rozšířit možnost uplatnit příspěvek zaměstnavatelů na stravování zaměstnanců jako nezdaněný příjem formou odpočtu částky přímo ze základu daně „stravenkový paušál“ patří mezi pozitivní úpravy zákona o daních z příjmů. Ukazuje se, kde má stravenková lobby své zastánce, kteří vypouští do médií mnoho zkreslených údajů.

Především nejde o zrušení stávající formy papírových či digitálních stravenek. Daňové zvýhodnění paušální částky příspěvku na stravování bude mít shodný režim, jako mají stravenky doposud. Tedy 55 % částky stravného bude pro zaměstnavatele daňovým výdajem, zbývající část si uhradí zaměstnanci. Pokud zaměstnavatel uhradí celou částku stravného, pak 45 % bude ze zisku zaměstnavatele. Podstatné je, že u zaměstnance je celá částka příspěvku na stravování osvobozena od daně z příjmů. Ani dnes nepodléhá příspěvek odvodům na pojistné sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Také limit pro celkovou výši poskytnutého příspěvku zaměstnavatelem bude i nadále odkazovat na % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. V současnosti limit činí 70 % stravného.

Návrh není novým benefitem ani komplikací zákona. Naopak lze očekávat pro zaměstnavatele významné zjednodušení systému a snížení administrativy a také odstranění provizí distributorům stravenek. Zjednodušení lze očekávat také v oblasti DPH, neboť samotný příspěvek zaměstnavatele není předmětem daně, daň je odváděna při samotné konzumaci či nákupu jídla poskytovatelem stravování. Otázka, zda je stravenka jednoúčelovým poukazem a zakládá povinnost odvést daň, nebude již podstatná. V neposlední řadě také odpadne samotná manipulace s papírovými stravenkami. Je zřejmé, že rozšíření počtu zaměstnanců, kterým poskytnou jejich zaměstnavatelé příspěvek na stravování zcela nově, povede ke snížení příjmů státního rozpočtu. Věřím, že nebude dramatický a Ministerstvo financí se svého vlastního návrhu nezalekne.

Doporučujeme tedy zaměstnavatelům sledovat tento návrh úpravy daňové legislativy a upravit vlastní postupy. Příspěvek na stravování je považován zaměstnanci za významný benefit. Nezapomínejme, že součástí tohoto benefitu je vedle poskytnutí příspěvku také vytvoření podmínek pro možnost zaměstnanců se v průběhu pracovní směny stravovat. Kromě snížení vlastních administrativních nákladů očekávám, že restaurační zařízení, u nichž tvoří tržby hrazené stravenkami 10-15 % celkových příjmů, ušetří minimálně 5% za provizi distributorům stravenek a tedy nový „stravenkový paušál“ bude užitečnější, než zkomplikování sazeb DPH u piva.