Tax News:

Účet dlouhodobých investic jako alternativa vytváření úspor na stáří

14.05.2020

Monika Lodrová, Manager, Head of Personal Income Tax |

V loňském roce představila Vláda ČR Koncepci rozvoje českého kapitálového trhu s cílem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Záměrem je zejména motivovat k vyššímu využití kapitálového trhu oproti peněžnímu trhu a zmírnění odtoku investic do zahraničí. MFČR nyní v této souvislosti předložilo návrh zákonů s předpokládanou účinností k 1. 1. 2022. Jednou z cílových skupin koncepce jsou domácnosti a jejich dlouhodobé úspory.

Záměrem zákonodárce v dané oblasti je zvýšení úspor domácností, možnost lepšího zhodnocení těchto úspor a částečný přesun prostředků na kapitálový trh. Z praxe je zřejmé, že daňová zvýhodnění dlouhodobých finančních produktů jsou významnou motivací pro jejich využití. Proto se zdá být logická úvaha zákonodárce, že k naplnění jeho záměrů povede právě rozšíření příslušných daňových zvýhodnění.

Novým daňově podporovaným produktem by měl být tzv. účet dlouhodobých investic (ÚDI). Jeho účelem je vytváření úspor na stáří prostřednictvím investic do akcií, dluhopisů či investičních fondů. Mělo by se jednat o dynamičtější alternativu oproti klasickým, doposud podporovaným produktům, které často výnosem nepokrývají ani inflaci. ÚDI by měl být formou „osobního spořicího účtu“, který je široce využívaný na rozvinutých kapitálových trzích, jakými jsou USA či Velká Británie.

Novela zároveň přináší zjednodušení krkolomné konstrukce daňových zákonů upravujících tuto oblast, zejména zavedením legislativní zkratky „daňově podporovaný produkt na stáří“ a uvedením přehledu nutných podmínek pro daňové zvýhodnění produktů na jednom místě. Zároveň dochází ke spojení stávajících limitů pro odpočet od základu daně na 48 000 Kč ročně, což by mělo poplatníkům umožnit vyšší flexibilitu ve volbě investiční strategie.

 

Daňové zvýhodnění

Současný stav

Návrh zákona

Odpočet od základu daně z příjmů fyzických osob (DPFO)

max. 24 000 Kč na penzijní fondy a max. 24 000 Kč na životní pojištění

max. 48 000 Kč,
rozšíření podporovaných produktů o ÚDI

Osvobození příspěvku zaměstnavatele od DPFO

max. 50 000 Kč

max. 50 000 Kč,
rozšíření podporovaných produktů o ÚDI

Možná daňová uznatelnost nákladu ve formě příspěvku zaměstnavatele

Bez omezení

Bez omezení

 

Příspěvky ve prospěch finančních produktů spoření na stáří jsou pro svou daňovou výhodnost oblíbeným benefitem pro zaměstnance. Pokud plánujete výhledově aktualizovat firemní politiku benefitů, doporučujeme pamatovat i na novinku ve formě ÚDI.

Budou-li příslušné instituce produkt ÚDI nabízet, návrh zákona by mohl přinést pozitivní impuls pro výši úspory osob a flexibilitu pro jejich dlouhodobou investiční strategii.

Další vývoj pro Vás budeme sledovat.