Tax News:

Vládní Liberační daňový balíček ze dne 16.3.2020

17.03.2020

Vláda schválila 16.3.2020 tzv. Liberační daňový balíček:

 

Daň z příjmu fyzických a právnických osob

  • plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1.7.2020 bez nutnosti prokazovat důvody,
  • prominutí pokuty za pozdní podání jakéhokoli daňového tvrzení (daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování) na základě individuálně podané žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání nebo splátkování daně, kdy v žádosti bude doložena spojitost s koronavirem, např. o onemocnění nebo karanténa účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti.

DPH

  • plošné prominutí pokut za pozdní podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1.1. - 31.7.2020,
  • GFŘ současně vydalo pokyn i pro ostatní případy promíjení pokut za pozdní podání kontrolního hlášení na základě individuálně podané žádosti, pokud k pozdnímu podání dojde v období od 1.1. – 31.7.2020,  pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Správní poplatky

  • plošné prominutí správních poplatků za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31.7.2020.

EET

  • Ze zákona není možné odložit start 3. a 4. vlny EET, který nastane 1.5.2020. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1.5. po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé nemusí po tuto dobu obávat sankcí.

Plné znění naleznete ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí.