Článek:

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v roce 2020 a nové osvobozovací testy u prodeje nemovitostí u fyzických osob od 1. 1. 2021

09.10.2020

S účinností k 26. 9. 2020 došlo v České republice ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Předmětem této daně bylo úplatné nabytí nemovité věci, např. koupě pozemku, vyčlenění nemovitosti do svěřenského fondu nebo nabytí práva stavby. Nabytí nemovitostí, k jejichž zápisu do katastru nemovitostí dochází po tomto datu, tedy již dani z nabytí nemovitých věcí nepodléhají.

Podle přechodných ustanovení se zrušení daně z nemovitých věcí týká i nabytí nemovitostí, k jejichž zápisu do katastru nemovitostí došlo od 1. 12. 2019 do 25. 9. 2020. Rozhodné je tedy datum zápisu do katastru nemovitostí (a ne např. datum podpisu kupní smlouvy). U nemovitostí nezapisovaných do katastru nemovitostí potom nabytí vlastnického práva.

Poplatníci, kterých se zrušení daně týká, nemají vůči finanční správě žádné povinnosti. Nemusejí tedy podávat daňové přiznání ani platit daň. Pokud však již daň uhradili, mají možnost požádat příslušný finanční úřad o vrácení přeplatku.

Bez podání žádosti k automatickému vrácení zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí nedochází.

V souvislosti se zrušením daně z nabytí  byla schválena novela zákona o daních z příjmů týkající se osvobozovacího testu u prodeje nemovitostí u fyzických osob, a to z pěti na deset let. Tato změna se týká pouze nemovitých věcí nabytých od 1. 1. 2021. Pro nemovitosti nabyté před tímto datem platí původní 5-letý časový test.

Další změnou zákona o daních z příjmů přijatou v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí je snížení maximální částky úroků z hypoték, které si poplatníci mohou odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob, z 300.000 Kč na 150.000 Kč za kalendářní rok.

Vláda připravuje další novelu daňových zákonů s předpokládanou účinností od 1. 1. 2021. Navrženo je např. zavedení tzv. stravenkového paušálu (peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců). Vláda dále avizovala možnost zrušení tzv. superhrubé mzdy (způsob výpočtu daně z příjmů). Daňový balíček je v současné době projednáván v poslanecké sněmovně. O změnách, které přinese, Vás opět budeme informovat v dalších číslech tohoto newsletteru.

[email protected]