Alexander Schlossberger, Director

Alexander Schlossberger pracuje v BDO od roku 2008 a zaměřuje se na poskytování poradenských služeb v oblasti auditu a účetnictví. Je zodpovědný za kvalitu a včasné dodání zejména auditorských služeb poskytovaných klientům z odvětví strojírenství, obchodu a služeb.

Alexander Schlossberger má více než 10 let zkušeností v oblasti účetnictví a auditu a podílel se na řadě zakázek v oblasti auditu individuálních a konsolidovaných účetních závěrek sestavených dle českých účetních předpisů a IFRS a poskytoval související poradenství českým i mezinárodním společnostem.

Alexander Schlossberger vystudoval obor Financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a je certifikovaným auditorem Komory auditorů České republiky. Hovoří česky a anglicky.