arrow_upward
.

Blanka Lukešová

Partner

Automotive

Audit individuálních a konsolidovaných závěrek | Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí | Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek | Fondy EU

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Blanka Lukešová je partnerem společnosti BDO Audit s.r.o. Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je členem Komory auditorů České Republiky a Komory daňových poradců České republiky. Má zkušenost s poskytováním auditorských a poradenských služeb mezinárodním i českým podnikatelským subjektům. Auditorskou profesí se zabývá od roku 1996.


Je zodpovědná za provádění auditů dle českých předpisů a IFRS, zabývá se audity konsolidovaných účetních závěrek, poskytuje účetní a daňové poradenství. Zaměřuje se na audit a účetní poradenství pro podnikatelské subjekty z převážně německy mluvících zemí. Specializuje se na problematiku vykazování podle německých účetních standardů.


Hovoří plynně česky a německy.