arrow_upward
.

Igor Pantůček

Partner, Head of VAT

Nepřímé daně (DPH, clo a spotřební daně)

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Igor působí v daňové oblasti od roku 1992, kdy začal pracovat u Finanční správy. Od roku 1993 působil jako metodik DPH a později jako ředitel odboru DPH na Finančním ředitelství v Brně. Igor je certifikovaný daňový poradce (KDP ČR) od roku 2005 a specializuje se na poskytování daňového poradenství v oblasti DPH a nepřímých daní. V této oblasti působí také jako lektor, zajišťuje odborná školení pro KDP ČR a pro různé vzdělávací agentury. Od roku 1995 je také členem zkušební komise při zkouškách na KDP ČR. Igor vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně ve studijním programu Podniková ekonomika.