arrow_upward
Bdo Valuation

Jana Zurynková

Jednatel BDO Valuation

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Jana se ve své praxi věnuje oceňování podniků a jejich částí od roku 2001, v roce 2012 byla jmenována znalcem s touto specializací (obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků). V roce 2018 si rozšířila specializaci o oceňování nehmotného majetku.

Pracovní kariéru zahájila ve faktoringové společnosti, kde získala praxi v oblasti správy, zajištění a financování pohledávek, dále pracovala 6 let ve znaleckém ústavu auditorské společnosti, kde se věnovala oceňování pohledávek a podniku. Nyní se specializuje více jak 11 let na oceňování podniku a jeho složek, oceňování nehmotného majetku a na oblast nepeněžitých vkladů.

Jana je absolventkou Vysoké školy ekonomické a specializačního studia na Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze zaměřeného na oceňování podniků a oceňování nehmotného majetku. Jana hovoří česky a anglicky.