Jiri Liberda

Jiří Liberda

Partner

Audit individuálních a konsolidovaných závěrek | Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí | Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Jiří má rozsáhlé znalosti českých a německých účetních standardů (HB I, HB II) a IFRS. Pravidelně vede a koordinuje auditní zakázky lokálních firem i dceřiných poboček nadnárodních, zejména německých a rakouských, firem. Má zkušenosti s audity společností působících v různých oblastech – media, služby, doprava a logistika, zemědělství, průmysl. Rovněž se zabývá poradenskými zakázkami v rámci fúzí a akvizic a poskytováním poradenství v rámci due diligence. Je Certifikovaný auditor (KA ČR), člen Komory auditorů České republiky (Výbor pro metodiku auditu), certifikovaný účetní (ICÚ). Hovoří plynně česky, anglicky a německy.