Lukáš Křístek, Partner

Lukáš je od roku 2004 znalcem pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady a správa národního majetku.

Specializuje se na komplexní řešení problémů s oceňovacím prvkem, znalecké posudky v civilních sporných řízeních a v trestních řízeních. Má 20leté znalecké zkušenosti, z toho 11 let ve společnosti ZNALEX (dnes BDO ZNALEX). Podílel se na oceňování elektráren ČEZ či energetické distribuční soustavy.

Lukáš je předním odborníkem v oblasti znaleckého práva a procesních znaleckých postupů. Je autorem knihy Znalectví. Publikuje v časopisech Soudce, či na serverech ceska-justice.cz nebo ceskapozice.lidovky.cz.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické a Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na Prague international business school získal titul MBA. Hovoří česky a anglicky.