Martin Tuček, Partner

Ve své profesní kariéře se zaměřuje především na daňové otázky korporací, hledá nové možnosti daňového plánování, aby dokázal optimalizovat daňovou situaci svých klientů. Jako viceprezident Komory daňových poradců České republiky se aktivně podílí na rozvoji této profese.

Je Certifikovaný auditor (KA ČR), Certifikovaný daňový poradce (KDP ČR). Hovoří česky a anglicky.