.

Martin Tuček

Partner

Audit individuálních a konsolidovaných závěrek | Účetnictví a účetní outsourcing | Daňové poradenství pro právnické osoby | Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí | Mzdové služby a outsourcing mzdového účetnictví | Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek | Nepřímé daně (DPH, clo a spotřební daně)

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Martin řídí zakázky v oblasti auditu individuálních a konsolidovaných účetních závěrek pro české i mezinárodní společnosti. Má dlouholeté zkušenosti s prací pro klienty působící v různých průmyslových odvětvích. V rámci svého působení v BDO získal rozsáhlé znalosti a zkušenosti v transakčním poradenství.
Jeho odbornost zahrnuje také poradenství daňové, poradenství v oblasti účetnictví a výkaznictví. Řeší účetní a daňové otázky přeměn a restrukturalizace podniků.

Vystudoval Ekonomickou fakultu ČZÚ, obor Finance a účetnictví
Je Certifikovaný auditor (KA ČR), Certifikovaný daňový poradce (KDP ČR).

Hovoří česky a anglicky.