.

Michal Daňsa

Partner, Head of Business Services Outsourcing

Účetnictví a účetní outsourcing | Daňové poradenství pro právnické osoby | Podpora podnikání - výzkum a vývoj, investiční pobídky, dotace | Mzdové služby a outsourcing mzdového účetnictví | BDO Portál

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Michal má rozsáhlé zkušenosti v oblasti daňového poradenství, konkrétně daně z příjmu právnických osob, mezinárodní zdanění, daňového strukturování a optimalizace. Jeho odbornost zahrnuje také poradenství v oblasti účetnictví, daňového práva a reportingu. Má rozsáhlé znalosti českých a mezinárodních účetních standardů a daňové legislativy.

Je Certifikovaný daňový poradce (KDP ČR). Hovoří česky, německy a anglicky.