.

Miroslav Jandečka

Managing Partner

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Ve své profesní kariéře se zaměřuje především na daňové otázky v mezinárodním kontextu, hledá nové možnosti daňového plánování, aby dokázal optimalizovat daňovou situaci svých klientů. Jeho specializací je princip mezinárodního dvojího zdanění, nastavování daňových struktur. Má také bohaté zkušenosti s přípravou a realizací komplexních podnikových transakcí, fúzí (jak na straně kupujícího, tak na straně prodávajícího), finančního auditu i přípravy účetní závěrky.

Je Certifikovaný auditor (KA ČR), Certifikovaný daňový poradce (KDP ČR). Hovoří česky, anglicky a německy.