Miroslav Souček, Partner

Miroslav Souček pracuje v BDO od roku 1994, od roku 2007 jako partner. Od roku 1996 je registrovaným auditorem v Komoře auditorů České Republiky.


Vystudoval Fakultu řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Ekonomické informace a kontrola. Předchozí zaměstnání vykonával od roku 1990 v papírenské společnosti Bupak Obaly na pozici vedoucího informační soustavy.


Zabývá se řízením auditních zakázek různých subjektů, vývojem české verze firemního auditorského software a školením auditorských technik a standardů.


Hovoří česky a anglicky.