Oldřich  Bartušek, Partner

Oldřich Bartušek je partnerem společnosti od roku 2012. V roce 1994 se stal zaměstnancem ve firmě CAAC s.r.o., která se následně do BDO CA s.r.o. transformovala. Je registrovaným členem Komory auditorů České republiky a Komory daňových poradců České republiky.


Vystudoval magisterský obor na Akademii Sting v Brně. Daňovým poradcem se stal v roce 1998 a auditorem v roce 2012. V rámci BDO CA s. r. o. má na starost audity podnikatelských subjektů v různých odvětvích průmyslu. Provádí audity a uskutečňuje školení u podniků a veřejných vysokých škol, které čerpají dotace ze strukturálních fondů EU. Na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě vyučuje předmět „Účetní centrum“.


Hovoří česky, anglicky a částečně rusky.