Štěpánka Kopecká, Partner BDO ZNALEX

Štěpánka Kopecká

Partner BDO ZNALEX

Sídlo PRAHA - ANDĚL

+420 602 444 110

vCard

Štěpánka je partnerkou BDO ZNALEX. kde působí jako znalkyně v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniků, dále oceňování nehmotného majetku a způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami (transferové ceny).

Působí jako znalkyně v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniků, dále oceňování nehmotného majetku a způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami (transferové ceny). Od ukončení studia se Štěpánka věnuje oceňování, ke kterému se dostala jako pomocná vědecká síla v Institutu oceňování majetku při VŠE v Praze. Nejprve se ve své praxi specializovala na oceňování pohledávek a následně na oceňování podniků, jeho částí a veškerých záležitostí souvisejících s fungováním podniku. V průběhu své praxe dále rozšiřovala svoje působení v poradenství při prodejích či nákupech společností, due diligence a nastavování či posuzování převodních cen.

Štěpánka vystudovala VŠE v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Hovoří česky a anglicky.