arrow_upward
Věra Jankovcova

Věra Jankovcová

Partner

Audit individuálních a konsolidovaných závěrek | Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí | Mzdové služby a outsourcing mzdového účetnictví | Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek | Mezinárodní zdanění a daňové struktury | German Desk | Vysílání pracovníků

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Věra nastoupila do BDO v roce 1998 a v současné době působí jako Partnerka daňového oddělení odpovědná především za problematiku mezinárodního zdanění a zdanění fyzických osob. Díky znalostem oblasti daní i auditu zaštiťuje komplexní zakázky při transakcích (fúze, akvizice, daňové strukturování, atd.), ale také daňově poradenské služby pro fyzické a právnické osoby.

Má hluboké zkušeností v oblasti daní z příjmů fyzických osob, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, proto vede tým poskytující mzdové služby a HR řešení.

Je Certifikovanou auditorkou (KA ČR), Certifikovanou daňovou poradkyní (KDP ČR). Hovoří česky, německy a anglicky.