Vít Křivánek

Vít Křivánek

Partner, Head of Tax Litigation

Daňové právo | Zastupování, správa daní, daňové spory

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Vít 2 roky působil v odboru Daňová legislativa při Ministerstvu financí, kde se zabýval přípravou a tvorbou legislativních návrhů daňových zákonů v oblasti nepřímých daní a daňového procesu. Od roku 2015 pracuje jako daňový poradce v naší kanceláři v Brně.

Jeho specializací je oblast daně z přidané hodnoty a veškeré otázky týkající se správy daní, kde naplno využívá kombinaci právního a ekonomického vzdělání a získaných zkušeností. Podílí se na zastupování klientů v daňových řízeních před správcem daně. Také se věnuje hájením práv daňových subjektů před správními soudy, sepisuje správní žaloby a podílí se na zpracování kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu. Od roku 2022 je také advokátem. Vedle toho ve zbytku volného času publikuje odborné články pro klienty BDO, ale také pro odbornou veřejnost (např. na https://portal.pohoda.cz/). Rovněž občasně přednáší problematiku DPH a daňového procesu na veřejné vysoké škole v Brně, ale i pro soukromé agentury.

Je absolventem magisterského studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a magisterského studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor podnikové hospodářství. Je členem České advokátní komory.

Hovoří anglicky a česky.