Tomáš Kubíček, Partner

Tomáš Kubíček je partnerem v BDO od roku 2015. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Celý svůj profesní život se věnuje poradenské činnosti v oblasti IT a v manažerském poradenství. Před nástupem do BDO prošel několika globálními poradenskými a IT společnostmi, kde realizoval celou řadu projektů v Čechách i v rámci Evropy. Specializoval se na rozsáhlé transformační projekty, adopci technologií firmami, digitální transformaci firem, procesní změny jakož i na zvyšování výkonnosti.


V BDO je díky svým zkušenostem zodpovědný za IT poradenství nadnárodním společnostem, jakož i vybraným klientům veřejné správy a zdravotnictví. Zaměřuje se na digitální transformaci pomáhající klientům lépe využívat dostupné technologie a data pro lepší obsluhu zákazníků, pro lepší rozhodování a samotné řízení firmy včetně souvisejících změn v procesech, postupech a firemní kultuře.


Hovoří plynně česky, anglicky, německy, částečně rusky.