Novinky v daních z příjmů fyzických osob ve 2022

Novinky v daních z příjmů fyzických osob ve 2022

Co nového v roce 2022 čeká daňové poplatníky v oblasti daní z příjmů fyzických osob? Přinášíme vám přehled nejdůležitějších změn:

Sazby daně z příjmů fyzických osob

Nejdříve bychom rádi připomněli zásadní změny, které sice platí již od počátku roku 2021, ale budou se uplatňovat poprvé v přiznáních podaných v roce 2022 za rok 2021.

Od roku 2021 došlo ke zrušení solidárního zvýšení daně a zavedení progresivních sazeb daně ve výši 15 % a 23 %. Zde je třeba vyzdvihnou zásadní rozdíl mezi solidární daní, která byla uplatňována výhradně na příjem ze závislé činnosti a na základ daně ze samostatně výdělečné činnosti (tj. na všechny ostatní příjmy jednotná sazba 15 %), a progresivních sazeb daně, které dopadají na veškeré druhy příjmů. V důsledku to znamená, že se vyšší daňová sazba dotkne příjmů jako jsou příjmy z prodeje cenných papírů, obchodních podílů, nemovitých věcí či darů – nelze-li aplikovat osvobození - či třeba příjmů z kryptoměn. Hranice základu daně pro aplikace 23% sazby daně je za rok 2021 1 701 168 Kč a pro rok 2022 bude 1 867 728 Kč.

Od 1. 1. 2021 byl zrušen koncept superhrubé mzdy, tj. již nedochází k navyšování základu daně ze závislé činnosti o povinné pojistné zaměstnavatele. Toto je změna promítnuta zaměstnavateli ve mzdách, a tak si s největší pravděpodobností většina poplatníků všimla jen mírného navýšení čisté mzdy.

 

Zvýšení slevy na poplatníka

Od roku 2022 dojde k dalšímu zvýšení základní slevy na poplatníka, kterou schválil Senát již v daňovém balíčku roku 2021. Sleva na poplatníka se pro rok 2022 navyšuje z původních 27 840 Kč (24 840 Kč pro 2020) o další tři tisíce korun, tedy na částku 30 840 Kč. Bude to tedy znamenat mírné navýšení čistého příjmu formou nižší daňové povinnosti.

V případě rodin, kde druhý z manželů má omezené vlastní příjmy, doporučujeme využít rozdílu mezi slevou na druhého z manželů (nezměněná částka 24 840 Kč) a novou částkou slevy na poplatníka – toto lze provést způsobem, že v daňovém přiznání druhého z manželů vykážeme příjmy plynoucí ze společného jmění manželů či přerozdělíme část příjmů z podnikání. Dosahují-li tyto příjmy dostatečné výše, mohou poplatníci získat dodatečných 3 000 Kč za rok 2021 a 6 000 Kč za rok 2022 oproti uplatnění slevy na druhého z manželů.

 

Paušální daň 

Další změnou je navýšení zálohy poplatníka v paušálním režimu, která bude vycházet 5 994 Kč měsíčně. Paušální zálohy se oproti roku 2021 navýší o 525 Kč vlivem růstu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění oproti roku 2021, která jsou vázána na minimální vyměřovací základy pro tato pojistná. I přes toto navýšení jsou paušální zálohy pro vybrané menší podnikatele stále výhodné oproti režimu běžnému (např. uplatnění výdajů % z příjmů v případě 40% výdajového paušálu).

Podmínky pro vstup do paušální daně se od roku 2021 nezměnily. Vstoupit do režimu na rok 2022 je možné do pondělí 10. ledna 2022 je možné do paušálního režimu nově vstoupit.

Poplatníkům, kteří do režimu paušální daně v loňském roce vstoupili, doporučujeme zkoumat okolnosti rozhodné pro setrvání v režimu a uplatnění režimu v daňovém přiznání. Pokud jim totiž například začaly plynout příjmy z nájmu, neosvobozeně prodali svůj nemovitý majetek, cenné papíry apod., je možné, že režim paušální daně za rok 2021 nakonec nebude použitelný.

 

Daňové zvýhodnění na děti

Za zmínku pak jistě stojí zvýšení daňového zvýhodnění na děti, které vešlo v platnost až v druhé polovině roku 2021 se zpětnou platností k 1.1.2021. Pro první dítě zůstala částka beze změny, na druhé dítě se zvýšila o 2 916 Kč na částku 22 320 Kč a na třetí a každé další dítě se částka zvýšila o 3 636 Kč na 27 840 Kč ročně.

U zaměstnanců lze navýšení zvýhodnění zohlednit až při ročním zúčtování daně za rok 2021 nebo při podání daňového přiznání. Pokud poplatníkům nevznikla povinnost podat daňové přiznání, doporučujeme si o roční zúčtování u zaměstnavatele požádat, aby zvýšené částky zvýhodnění využili.

Od roku 2022 dále již nebude omezena maximální měsíční výše daňového bonusu (část daňového zvýhodnění přesahující samotnou vypočtenou daň). V průběhu roku 2021 mohl být zaměstnanci vyplacen měsíční daňový bonus v maximální výši 5 025 Kč.