Novinky ve zdanění velkých nadnárodních společností

Novinky ve zdanění velkých nadnárodních společností

Dne 21. prosince 2021 vstoupí v platnost směrnice (EU) 2021/2101, jejíž cílem je nastavit nová pravidla pro vypracování a zveřejňování zpráv o zdanění velkých nadnárodních společností. Zprávy známé odborné veřejnosti pod zkratkou CbCR (Country by Country Reporting) se týkají nadnárodních společností s celosvětovým konsolidovaným čistým příjmem vyšším než 750 milionů EUR, které působí v jednom nebo více členských státech EU.

Směrnice ukládá nejvyšší mateřské entitě ve skupině povinnost vypracovanou Zprávu zveřejnit do 12ti měsíců od konce účetního období, kterého se týká. Zpráva  by měla být zpřístupněna zdarma na webových stránkách nejvyšší mateřské entity po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích let.

Členské státy jsou povinny implementovat Směrnici do svých národních legislativ do 22. června 2023, přičemž nová pravidla by měla být použita nejpozději od prvního dne prvního účetního období začínajícího dnem 22. června 2024.

Detaily o nové směrnici (v angličtině)

Globální novinky v oblasti převodních cen (prosinec 2021, v angličtině)