Společnost BDO získala významnou posilu, Václava Čepeláka z Generálního finančního ředitelství

Společnost BDO získala významnou posilu, Václava Čepeláka z Generálního finančního ředitelství


Oddělení daňových sporů poradenské společnosti BDO posiluje svůj tým o předního odborníka na daňový proces, který dosud zastával vysokou pozici ve Finanční správě. Václav Čepelák (39 let) přichází do BDO z pozice ředitele Odboru daňového procesu Generálního finančního ředitelství, který vedl více než 7 let. Ve společnosti BDO se bude podílet na veškerých aktivitách litigačního oddělení.„Václav je v daňové komunitě velice známou osobou. Osobně se podílel na tvorbě řady metodik Generálního finančního ředitelství. S jeho osobou tak do BDO získáváme nejen vynikajícího odborníka, ale také jedinečné know-how, které je při daňových litigacích neocenitelné. Proto se také bude podílet na veškerých sporech, které náš tým povede,“ říká Vít Křivánek, partner a vedoucí oddělení daňových sporů ve společnosti BDO.

Václav Čepelák měl na Generálním finančním ředitelství na starosti například celorepublikové metodické řízení správy daní. Podílel se na přípravě klíčových projektů Finanční správy, například zavedení kontrolního hlášení, paušální daně, zavedení a následně rušení EET nebo třeba kompenzačního bonusu v době pandemie. V rámci připomínkových řízení a konzultací spolupracoval s legislativou Ministerstva financí při přípravě novel daňového řádu a zákona o Finanční správě ČR. V neposlední řadě rovněž zastupoval Českou republiku jak před soudy, tak na mezinárodních konferencích.  

„Ve společnosti BDO působí celá řada odborníků, kteří dohromady tvoří silný a vzájemně propojený tým. Těší mě, že mu budu moci nabídnout své znalosti, zkušenosti ze své dosavadní praxe a zároveň pomáhat klientům BDO při řešení sporných případů v oblasti daní“, říká do společnosti BDO nastupující Václav Čepelák.

Václav Čepelák je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na Generálním finančním ředitelství působil více než 12 let, během kterých zastával různé pozice, od řadového referenta, přes vedoucího oddělení až po ředitele odboru. Poslední jmenovanou funkci zastával sedm a půl roku. Současně působí jako lektor kurzů k daňovému řádu a v této oblasti rovněž publikuje odborné články a přednáší na odborných konferencích.

Ve svém volném čase se rád věnuje zejména sportu, ať už jde o fotbal, basketbal, cyklistiku či turismus. Zajímá se o moderní dějiny a hry všeho druhu.