• Odvětví

Automotive

Automotive

Automobilový průmysl v České republice představuje jedno z nejrozvinutějších automobilových odvětví v regionu střední a východní Evropy. Díky své dlouholeté tradici, robustní dodavatelské základně a technickému know-how se českému automobilovému průmyslu podařilo vyvinout ve vyspělý automobilový sektor.

 

Energetika

Energetika

Celý energetický sektor prochází zásadní změnou. Určujícími faktory této změny jsou liberalizace trhu a navrácení pod správu obcí (tzv. remunicipalizace), rozšíření vnitřního evropského trhu, rostoucí podíl obnovitelné energie, decentralizace výroby, tlak vysokých nákladů a ambiciózní cíle související se změnou klimatu.

Finanční instituce

Finanční instituce

Díky mnohaletým zkušenostem s působením jako auditoři a poradci v malých i velkých společnostech poskytujících finanční služby vás můžeme komplexně a kompetentně podpořit pokud jde o zákonem stanovené a dobrovolné roční a konsolidované účetní závěrky, úspěšné plánování a realizaci podnikových transakcí či reagování na problémy v oblasti daňových předpisů.

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba je jedním z klíčových odvětví české ekonomiky, postavená na hluboké historii nejtradičnějšího oboru strojírenské výroby s kvalifikovanou pracovní silou. Udržení tohoto postavení českého strojírenství a zachování konkurenceschopnosti v globální ekonomice klade vysoké nároky na management společností na získávání nových zakázek a řízení provozních nákladů.

Technologie, média & telekomunikace

Technologie, média & telekomunikace

Technologie jsou zásadním faktorem přispívajícím k inovacím v nadcházejících letech. V ekonomice je jen málo odvětví, která by tím nebyla dotčena. Pro to, aby společnost v tomto oboru uspěla, je rozhodující identifikace nových oblastí podnikání, nabízení relevantních nových služeb a využívání probíhajících změn k dosažení nejlepšího možného obchodního výsledku.

Obchod a spotřební zboží

Obchod a spotřební zboží

Trhy se spotřebním zbožím a maloobchodní trhy se potýkají s bezprecedentními změnami. Spotřebitelé mají větší nároky a jsou méně předvídatelní než kdy dřív. Úspěch dnes vyžaduje schopnost oslovit zákazníky prostřednictvím všech kanálů. K novým kanálům patří řešení v oblasti webové analýzy, e-zacílení (tzv. e-targeting) a e-obchodování. Naši odborníci mají roky zkušeností v tomto oboru, zaměřují se na aktuální a budoucí trendy a prochází odbornou přípravou vztahující se k tomuto odvětví.