This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Odvětví

Automotive

Automotive

Automobilový průmysl v České republice představuje jedno z nejrozvinutějších automobilových odvětví v regionu střední a východní Evropy. Díky své dlouholeté tradici, robustní dodavatelské základně a technickému know-how se českému automobilovému průmyslu podařilo vyvinout ve vyspělý automobilový sektor.

 

Energetika

Energetika

Celý energetický sektor prochází zásadní změnou. Určujícími faktory této změny jsou liberalizace trhu a navrácení pod správu obcí (tzv. remunicipalizace), rozšíření vnitřního evropského trhu, rostoucí podíl obnovitelné energie, decentralizace výroby, tlak vysokých nákladů a ambiciózní cíle související se změnou klimatu.

Finanční instituce

Finanční instituce

Díky mnohaletým zkušenostem s působením jako auditoři a poradci v malých i velkých společnostech poskytujících finanční služby vás můžeme komplexně a kompetentně podpořit pokud jde o zákonem stanovené a dobrovolné roční a konsolidované účetní závěrky, úspěšné plánování a realizaci podnikových transakcí či reagování na problémy v oblasti daňových předpisů.

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba je jedním z klíčových odvětví české ekonomiky, postavená na hluboké historii nejtradičnějšího oboru strojírenské výroby s kvalifikovanou pracovní silou. Udržení tohoto postavení českého strojírenství a zachování konkurenceschopnosti v globální ekonomice klade vysoké nároky na management společností na získávání nových zakázek a řízení provozních nákladů.

Technologie, média & telekomunikace

Technologie, média & telekomunikace

Technologie jsou zásadním faktorem přispívajícím k inovacím v nadcházejících letech. V ekonomice je jen málo odvětví, která by tím nebyla dotčena. Pro to, aby společnost v tomto oboru uspěla, je rozhodující identifikace nových oblastí podnikání, nabízení relevantních nových služeb a využívání probíhajících změn k dosažení nejlepšího možného obchodního výsledku.

Obchod a spotřební zboží

Obchod a spotřební zboží

Trhy se spotřebním zbožím a maloobchodní trhy se potýkají s bezprecedentními změnami. Spotřebitelé mají větší nároky a jsou méně předvídatelní než kdy dřív. Úspěch dnes vyžaduje schopnost oslovit zákazníky prostřednictvím všech kanálů. K novým kanálům patří řešení v oblasti webové analýzy, e-zacílení (tzv. e-targeting) a e-obchodování. Naši odborníci mají roky zkušeností v tomto oboru, zaměřují se na aktuální a budoucí trendy a prochází odbornou přípravou vztahující se k tomuto odvětví.